Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'i ziyaret ederek, çözüm bekleyen acil sorunları iletmek üzere bir araya geldi. Yalçın, sendikanın temsilcisi olarak Bakan Tekin'e üyelerinin taleplerini ve beklentilerini aktardı.

Yalçın, Şube Müdürlerinin Taleplerine Dikkat Çekti ve Toplu Sözleşme Masasına Taşıyacak!

Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'i ziyaret etti. Ziyaret sırasında, şube müdürlerinin haklı taleplerine kulak verilmesi gerektiğini vurgulayan Yalçın, önemli açıklamalarda bulundu.

Yalçın, şube müdürlerinin yönetim hizmetleri kadro grubuna görev, yetki ve sorumlulukların genişliğiyle uyumlu olmayacak şekilde sınırlı özlük hakları ve yetkilerinin verildiğini ifade etti. Şube müdürlerinin mali haklarının artırılması için "tazminat artışı ve makam tazminatı verilmesi" gibi talepleri toplu sözleşme masasına taşıyacaklarını belirtti.

Ayrıca, uzman ve başöğretmen unvanlı kadrolarda bulunurken fiilen öğretmenlik yapmayan veya sonrasında şube müdürlüğü kadrolarına atanan kişilere, fiilen öğretmen olarak görev yapmak dışında diğer şartları taşımaları kaydıyla uzman ve başöğretmenlik için başvuruda bulunma hakkı tanınması gerektiğini dile getirdi.

İl millî eğitim müdürü, il millî eğitim müdür yardımcısı, ilçe millî eğitim müdürü gibi kadrolarda görev yapmakta iken araştırmacı kadrosuna atananların, kendi iradeleri ve istekleri dışında, görevlerinde başarısızlıkları veya disiplinsizlikleri olmaksızın gerçekleştirilen tek yanlı idari tasarrufların mağdurları olduğunu dile getiren Yalçın, “Araştırmacı ve uzman kadrosuna atanan bu kamu görevlilerinin aylıkları sabitlenmiş, ekonomik ve özlük haklarında ciddi mağduriyetler oluşmuştur. Bu personelin sorunlarına duyarsız kalınmamalı, mesleki bilgi birikimi ve tecrübelerinden istifade edilecek kadrolara atanmayacaksa mali hakları iyileştirilmelidir” dedi.