İl sağlık müdürlüğünün görüşme isteğine yanıt , Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından geldi.

Polislerin Yüzüne Tükürün Diyen Kaftancıoğlu Hakkında Suç Duyurusu! Polislerin Yüzüne Tükürün Diyen Kaftancıoğlu Hakkında Suç Duyurusu!

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünden gelen cevaba göre ;çalışan aile hekimlerine nöbet ücreti ödenmeyeceğini ve nöbet tutan aile hekimliği çalışanlarının ise ertesi gün izin kullanmayacaklarını ,mesailerine devam edeceklerini bildirdi. Gelen yazıda; aile hekimleri için öngörülen çalışma şekli ve şartlarının aile sağlığı çalışanları için de geçerli olduğu ve aynı şekilde uygulanacağı görüşüne de yer verildi.

Sağlık-Sen yazının iptalini istedi.

Sağlık-Sen, gelen cevaba karşılık olayı mahkemeye sunarak  yazının iptal edilmesi talebinde bulundu. Dava dilekçesi yazarak hukuka aykırı olduğunu ve bu kararın daha önce de Danıştay tarafından iptal edildiğini vurguladı.

Karar Emsal Niteliğinde

Aile hekimliği çalışanlarına nöbet ücreti verilmemesinin ve nöbet izninin kullandırılmamasının anayasal bir hak olan angarya yasağına aykırı olduğunu belirten Ankara 7. İdare Mahkemesi, anayasaya ve hukuka aykırı olan Bakanlık işleminin yürütmesinin durdurulmasına hükmetti.

Emsal niteliğindeki bu kararla birlikte bundan sonra ilçe devlet hastanelerinde görev yapan aile hekimliği çalışanları nöbet ücreti veya izni alabilecek.