İstanbul Aile Hekimleri Derneği, son günlerde İstanbul'un birçok ilçesinde yaşanan aile hekimlerinin maaşlarının eksik yatırıldığı sorununa dikkat çekti. Dernekten gelen açıklamada, 10 Eylül 2023 tarihinde İstanbul'un belirli ilçelerinde uygulanan eksik cari gider ödeneklerinin ardından, bugün ödenmiş olan hak edişlerin incelendiği ifade edildi.

Nüfus, katsayı, performans, teşvik, destek, vergi dilimi, HYP, ek ödeme gibi birçok farklı kalemin hesaplamalarıyla ilgili yaşanan karmaşanın maalesef aile hekimlerinin kesinti durumunu ve miktarını tam olarak bilememelerine neden olduğu belirtildi. Dernek, tüm üyelerinden öncelikle bordrolarını talep etmelerini ve herhangi bir kesinti fark ederlerse hemen aşağıdaki dilekçeyi sağlık müdürlüğüne iletme çağrısında bulunarak, cevap alamamaları durumunda dava için derneklerine başvurmalarını istedi.

Açıklamada, 5258 sayılı Aile Hekimliği Kanunu'nun 3. maddesi doğrultusunda cari giderlerin kesintiye uğramaması gerektiğine vurgu yapılırken, ayrıca maaşların da sendikal hak olan iş bırakma günleri soruşturulmadan kesildiği dile getirildi. Dernek yetkilileri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun uygulanmaması ve devlet kurumlarının hareket etme şekli hakkında sorular sordu.

Açıklamada ayrıca, bu hukuksuzluğa göz yuman idarecilere suç duyurusunda bulunacakları ve devletin zarara uğratılmasına izin veren kişilere karşı hukuki mücadeleyi sürdürecekleri ifade edildi.

Acil Servis kapatılınca hastaneyi mancınıkla bastılar Acil Servis kapatılınca hastaneyi mancınıkla bastılar

Bu gelişmelerle birlikte, İstanbul'daki aile hekimleri, maaş eksikliklerinin giderilmesi ve hukuki haklarının korunması için kararlı bir duruş sergilemeye devam ediyor.