Evrak işlemlerinde yaşanan gecikmeler ise hemen cezayla sonuçlanıyor. Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu Genel Sekreteri Dr. Gökhan Erdoğan, bu duruma tepki gösterdi.

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Seçimleri: Hekimler Önemli Bir Sınavdan Geçiyor Türk Tabipleri Birliği (TTB) Seçimleri: Hekimler Önemli Bir Sınavdan Geçiyor

"Yanlış Uygulamalar Zaman Kaybettiriyor"

Erdoğan, eski ve yanlış uygulamaların aile hekimlerine zaman kaybettirdiğini ve performanslarını olumsuz etkilediğini belirtti.

Özellikle aşı karşıtlarının kayıtlarının girilmesi ve bu işlemin yazılı dilekçeyle beyan edilmesi gerektiğini ifade eden Erdoğan, Sağlık Bakanlığı'nın bu uygulamasını kaldırmasını istedi. Ailelerin kanuni zorunluluk olmadığı için bebek ve çocuklarına aşı yaptırmama kararlarının faturasını yine aile hekimlerinin ödediğini vurguladı.

"Uygulama İyi Niyetli Değil"

Erdoğan, 2020 yılı Mayıs ayında uygulanacağı belirtilen kararın, 29 Mayıs 2024 tarihinde sadece web sitesi üzerinden duyurulmasının ve daha önce kabul edilmiş tüm işlemlerin iptal edilmesinin iyi niyetli olmadığını söyledi. Aylık işlerin tamamlanmış olduğu ayın son gününde yapılan bu değişikliğin hekimlere zorluk çıkardığını belirtti. Sağlık Bakanlığı'nın duyurusunda, aşı yapılmama durumunun performans hesaplamalarından hariç tutulamayacağı ve yapılmamış aşı olarak sayılacağı belirtildi. Bu durum, aile hekimlerinin performans ödemesi kesintileri ile cezalandırıldığını gösteriyor.

"Aile Hekimliği Uygulaması Başarısını Kanıtladı"

Dr. Gökhan Erdoğan, aile hekimlerinin her bebek ve çocuğu kendi çocukları gibi görerek aşıların yapılması konusunda büyük çaba harcadıklarını söyledi. 2005 yılında başlayan aile hekimliği pilot uygulamasının başarısının net şekilde görüldüğünü ve aşılamanın önemini bir kez daha ortaya koyduğunu belirtti.

 Erdoğan, Sağlık Bakanlığı'nın aile hekimlerinin iş yükünü azaltacak ve performanslarını artıracak önlemler almasını talep etti.