İSTAHED, "Masa başında yapılan SUT değişiklikleri yetersiz kalmaya mahkumdur" diyerek, 4 maddelik çözüm önerisi sundu.

Bakan Işıkhan'ın Açıklamaları ve İSTAHED'in Tepkisi

Bakan Işıkhan, aile hekimlerinin yazabileceği ilaç sayısını artırarak hastanelerdeki yoğunluğu azaltmayı hedeflediklerini belirtti. Bakan, "Kronik Hepatit B ve D, Diyabet, Kardiyoloji hastalıkları tedavisinde kullanılan ilaçları aile hekimlerinin yazabilmesi hastaların işlerini kolaylaştıracak" dedi. Ancak İSTAHED, bu düzenlemenin yeterli olmadığını ve gerçek sorunların daha derin olduğunu savundu.

Hastanelerdeki Yoğunluk ve Reçete Yazımı

İSTAHED, hastanelerde yaşanan yoğunluğun ana sebebinin, özellikli kronik hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçların yazımı olmadığını belirtti. Dernek, sağlık sistemindeki sorunların temelinin daha derinlerde olduğunu ve bu sebeplerin ortadan kaldırılmasına yönelik alınacak önlemlerle sistemde istenen rahatlamanın sağlanabileceğini vurguladı.

Aile Hekimlerinin Yetkinliği ve Hukuki Sıkıntılar

İSTAHED, aile hekimlerinin uzmanlık alanları dışında reçete yazmasının hukuki sorunlar yaratabileceğini belirtti. Dernek, aile hekimlerinin tedavi süreçlerinde yeterli yetkinliğe sahip olmadıkları alanlarda reçete yazmalarının yanlış olduğunu ifade etti.

İSTAHED'in Çözüm Önerileri

1. SUT Kısıtlamalarının Kaldırılması: Birinci basamakta tanı ve tedavi edilebilecek tüm hastalıklar için SUT’taki ilaç bedeli ödenmesine dair kısıtlamaların kaldırılması.

2. İlaç Kullanım Raporlarının Kaldırılması: Çok imzalı ve çok özellikli ilaçlar dışında kalan ilaç kullanım raporlarının kaldırılması ve "Kronik, takipli hastalık reçetesi" adı altında her hekimin yetkin olduğu alanda yazabileceği bir reçete tipinin uygulanması.

Doktorların Ölümüyle Sonuçlanan Kaza, Geçici Görevlendirme İtirazlarını Yeniden Gündeme Getirdi Doktorların Ölümüyle Sonuçlanan Kaza, Geçici Görevlendirme İtirazlarını Yeniden Gündeme Getirdi

3. Kontrol Süresi ve İlaç Temini: Kronik takipli ilaç reçetesinde hekim, hastası için bir maksimum kontrol süresi belirler. Hasta, kontrol süresi gelene kadar ilaçlarını eczaneden reçetesiz olarak temin eder.

4. Öncelikli Uzman Sevki: Aile hekimlerinin hastalarını uzmana sevk etmeleri durumunda, bu hastaların öncelikli işlem görmesi sağlanır.

İSTAHED, bu önerilerin hayata geçirilmesi durumunda sağlık sisteminde yaşanan sorunların büyük ölçüde çözüleceğine ve hasta memnuniyetinin artacağına inandıklarını belirtti.