Bu uygulama, diş çürüğü ve risk faktörlerini göz önünde bulundurarak, ağız ve diş sağlığı sorunlarını önlemeyi ve kontrol altına almayı amaçlıyor. Pilot olarak başlayan uygulama sayesinde, 42 Aile Diş Hekimliği biriminde yaklaşık 10 bin çocuğa hizmet verildi. Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen bu önemli proje, toplumun ağız ve diş sağlığı konusunda bilinçlendirilmesini amaçlayarak, bireylerin küçük yaşlardan itibaren düzenli ağız ve diş bakımını alışkanlık haline getirmesini teşvik ediyor.

Bu büyük çaplı projenin hedefi, 2028'in sonuna kadar tüm Türkiye nüfusuna ulaşmayı amaçlıyor. Aile Diş Hekimliği uygulaması, sağlık sorunlarının ortaya çıkmadan önce ağız ve diş sağlığını koruma ve yönetme amacı güdüyor. Bu sayede, daha sağlıklı bir toplum oluşturmak için önemli bir adım atılıyor.

Aile Diş Hekimliği uygulaması, toplumun genel sağlığını geliştirmek ve ağız-diş sağlığını korumak için atılan önemli bir adımdır. Projeye katılan ve bu uygulamayı hayata geçiren herkes, gelecekte daha sağlıklı ve bilinçli bir toplumun inşasına katkıda bulunuyor. Uygulamanın yaygınlaşması ve Türkiye genelinde uygulanmasıyla, birçok insanın ağız ve diş sağlığına daha fazla önem vermesi ve sağlıklı bir yaşam tarzını benimsemesi hedeflenmektedir. Bu önemli projenin detayları ve uygulama aşamaları, toplum sağlığı için büyük bir ilerleme olarak değerlendirilmelidir.

Çocukların ağız ve diş sağlığı durumlarının kayıt altına alındığı, gerekli değerlendirmeler yapılarak koruyucu tedavilerin uygulandığı, düzenli takip ve kontrolünün sağlandığı bir sistem olan Aile Diş Hekimliği uygulaması, 2024 yılında 20 ilde yaygınlaştırılacak.

Uygulamanın, 2028 yılının sonuna kadar tüm nüfusu kapsayacak şekilde kademeli olarak 81 ilde hayata geçirilmesi hedefleniyor.

- "Çocukların düzenli diş kontrollerinin yapılması mümkün hale getirildi"

Yeni modelle birlikte devam eden tedavi edici ağız ve diş sağlığı hizmetlerinin yanı sıra özellikle çocuklar için önem taşıyan "koruyucu ağız ve diş sağlığı" çalışmaları mevcut sisteme entegre edildi.

Bu kapsamda, hizmetlere erişimin kolaylaştırılması ve 0-12 yaş aralığındaki çocukların düzenli diş kontrollerinin yapılması mümkün hale getirildi. Uygulama kapsamında, çocukların muayeneleri yapılarak çürük risk durumları belirlendi ve uygun koruyucu tedaviler uygulandı.

Eski Başhekimi Dr. Yılmaz Güray Hayatını Kaybetti! Eski Başhekimi Dr. Yılmaz Güray Hayatını Kaybetti!

Uygulamalarla ilgili bilgilendirilen ailelerin, ağız ve diş sağlığı farkındalık eğitimlerine katılımları sağlandı. Muayenesi tamamlanan çocuklar düzenli aralıklarla kontrol edildi.

- "Randevular, MHRS üzerinden alınabilecek"

Aile Diş Hekimliği uygulaması, gerek tedavi kapsamı, sevk zincirinin sağlanmış olması ve kurumlar arası koordinasyonu, gerekse bilgi sistemleri altyapısı ve kontrol mekanizmaları ile dünyadaki benzer uygulamalara örnek teşkil ediyor.

Uygulamanın, Türkiye genelinde yaygınlaştırılması için altyapı çalışmalarının tamamlanması sonrasında randevular, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden alınabilecek.

Aileler, 0-12 yaş arası çocukların tüm ağız ve diş sağlığı tarama sonuçları ve takip randevularını, e-Nabız üzerinden görüntüleyebilecek.