2024-2028 yıllarını kapsayan, 5 stratejik amaç, 15 stratejik hedef ve 100 faaliyetten oluşan eylem planı ile sosyal hizmet müdahalesi çerçevesinde aileyi güçlendirme yaklaşımları üç düzeyli bir yapı ile öngörülüyor.

Aileyi Güçlendirme Eylem Planı!

Üç Düzeyli Müdahale Yapısı

1. Birinci Düzey: Aileyi bir arada tutmaya odaklanan yaklaşımlar.

2. İkinci Düzey: Risk altındaki ailelere odaklanarak bu riskleri azaltmayı hedefleyen yaklaşımlar.

3. Üçüncü Düzey: Risk altında olup zarar gören ailelere hizmet sunmayı hedefleyen yaklaşımlar.

Stratejik Amaçlar ve Hedefler

Küresel Riskler ve Demografik Dönüşüm Karşısında Ailenin Korunması: 

- Demografik değişim sürecinde ailenin korunması ve güçlendirilmesi.

- Dinamik nüfus yapısı ile aile ve evlilik kurumunun korunması.

- Aileyi tehdit eden şiddet, zararlı akımlar ve alışkanlıklarla mücadelenin güçlendirilmesi.

- Ailenin korunması ve güçlendirilmesine yönelik çalışmaların uluslararası alanda etkinliğinin artırılması.

Bu hedefler doğrultusunda, aile kurumunu etkileyen demografik faktörler ve sosyal hizmet politikalarının geliştirilmesine yönelik sosyal araştırmalar yapılacak. Aktif ve dinamik nüfus yapısının korunması için cinsel sağlık ve üreme sağlığı konularında eğitim ve farkındalık çalışmaları yaygınlaştırılacak.

2 Aylık Bebeğin Ölümüne Hastane Yönetimi ve Doktor Tartışması mı Neden Oldu? 2 Aylık Bebeğin Ölümüne Hastane Yönetimi ve Doktor Tartışması mı Neden Oldu?

Saha Araştırmaları ve Analizler

- Evlilik ve Çocuk Sahibi Olma: Algı, tutum ve tecrübeleri ele alan bütüncül saha araştırmaları gerçekleştirilecek.

- Doğurganlık ve Boşanma Analizleri: Doğurganlık hızının en düşük olduğu Karabük, Zonguldak ve Bartın; boşanma hızının en yüksek olduğu İzmir, Antalya ve Karaman'da analiz çalışmaları yapılacak.

Uzman personel, ailelerle ve boşanmış çiftlerle birebir görüşmeler yapacak ve özel anketler uygulayacak. Bu görüşmelerin ardından, bu illerde uygulanacak politikalar uzmanlar tarafından belirlenecek.