Bu açıklamanın ardından, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı’nın imzasıyla kamu personelinin 21-22 Haziran’da idari izinli sayılmasına ilişkin resmi yazı yayımlandı.

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER BAŞKANLIĞI

Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü

Sayı: E-66836956-010.07-27644
Konu: İdari İzin

04.06.2024
DAĞITIM YERLERİNE

Haziran’da En Ucuz Araçlar Hangileri? Hangi Marka, Hangi Model? Haziran’da En Ucuz Araçlar Hangileri? Hangi Marka, Hangi Model?

Kurban Bayramı 15 Haziran 2024 Cumartesi günü saat 13.00'te başlayıp 19 Haziran 2024 Çarşamba günü sona erecektir. Kurum yöneticileri tarafından gerekli tedbirlerin alınarak hizmetlerin aksamaması, zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla; kamu kurum ve kuruluşlarındaki tüm çalışanların 20-21 Haziran 2024 tarihlerinde idari izinli sayılmaları Sayın Cumhurbaşkanımızca uygun görülmüştür.

Bilgilerinizi ve gereğini arz ve rica ederim.

Doç. Dr. Metin KIRATLI
İdari İşler Başkanı

Resmi Yazı ile İdari İzin Düzenlemesi

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı tarafından yayımlanan yazıya göre, yöneticilerin hizmetlerin aksatılmaması ve asgari düzeyde personel bulundurulması şartıyla kamu personeli 21-22 Haziran tarihlerinde idari izinli sayılacak.

Yayımlanan yazı bayram tatilinin uzatılması anlamına gelirken, kamu çalışanlarına uzun bir dinlenme süresi sağlayacak.

Kurban Bayrami Idari Izin 2024

Tatil Planları İçin Fırsat

Bu düzenleme ile kamu çalışanları, 16 Haziran’da başlayacak Kurban Bayramı tatilini 10 güne kadar çıkarma fırsatı bulacak. Özellikle aileleriyle daha uzun bir tatil planı yapmak isteyenler için bu karar memnuniyetle karşılandı.

Uzun tatil, hem çalışanların dinlenmesini hem de turizm sektörünün canlanmasını sağlayacak.

Hizmetlerin Aksamaması İçin Önlemler

Her ne kadar idari izin verilmiş olsa da, hizmetlerin aksatılmaması için gerekli önlemler de alındı. Yönetici pozisyonundaki kişiler, kamu hizmetlerinin minimum personel ile devam etmesini sağlayacak şekilde düzenlemeler yapacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamaları ve ardından yayımlanan resmi yazı, kamu çalışanları arasında büyük bir memnuniyet yarattı.