Kamu Denetçiliği Kurumu 2023 yılında Gevher Nesibe Hastanesi’nde 4D sürekli işçi statüsünde Hasta Yönlendirme Elemanı olarak görev yapan işçinin başvurusunu karara bağladı.

Geçici Görevlendirme Sürelerine Dikkat: Kanun Değişikliği ve Uygulamalar Geçici Görevlendirme Sürelerine Dikkat: Kanun Değişikliği ve Uygulamalar

28 Kasım 2023 tarihinde yapılan başvuruda, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Gevher Nesibe Hastanesi'nde 22 Haziran 2006 tarihinden bu yana 4/D sürekli işçi statüsünde Hasta Yönlendirme Elemanı olarak çalışan bir kişi, kurumlarına Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca gönderilen 4229.07 meslek kodunun dışında kalan işlerin kendisine İş Kanunu'na aykırı olarak yaptırıldığını belirtti. 

Bu işler arasında hasta nakil aracı sürücülüğü, morg hizmetleri, asansör vatmanlığı, yemek hizmetleri ve güvenlik görevlilerinin yapması gereken işler bulunuyordu. Ayrıca, hastane kalite yönetim sisteminde yer almayan bu işlerin mesai saatleri içinde ve dışında hasta yakını girişini engelleme ve ziyaretçi giriş-çıkış kontrolü işlerinin yanı sıra, Gevher Nesibe Hastanesine bağlı ek binalarda Hasta Yönlendirme Elemanı olarak daimi veya rotasyon şeklinde görev alma talebinin cevapsız kaldığı da ifade edildi.

Başvuruda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının gönderdiği 4229.07 sayılı meslek kodunun kurumlarında uygulanıp uygulanmadığının incelenmesi ve Gevher Nesibe Hastanesine bağlı ek binalarda Hasta Yönlendirme Elemanı olarak daimi veya rotasyon şeklinde görev alma talebinin yerine getirilip getirilmediğinin araştırılması talep edildi. 

Kamu Denetçiliği Kurumu'nun (KDK) Aldığı Kararda, Erciyes Üniversitesi'nin Belirsiz Süreli İş Sözleşmesinin İşçinin Çalışma Yeri başlıklı 5. maddesi üzerinde duruldu. Bu maddeye göre, işveren veya vekilinin belirttiği işyerlerinde çalışma yeri belirlenmektedir. İşçi, gerektiğinde işyeri içinde benzer ya da farklı nitelikteki işlerde geçici veya sürekli olarak işveren veya işveren vekili tarafından görevlendirilebileceği hususunda muvafakat vermektedir.

İdare görevlendirme yapabilir

Kararda, Erciyes Üniversitesi'nin sınırları içindeki işyerlerinde, işveren veya işveren vekili tarafından görevlendirilme yapılabilme yetkisinin olduğu değerlendirildi. Ayrıca, ilgili idare tarafından gönderilen ek evrakların incelenmesi sonucunda, benzer durumdaki personelin rotasyon talebinin idare tarafından kabul edildiği belirlendi. Bu durumda, idarenin işlemlerinde herhangi bir hukuka aykırılık tespit edilmediği ifade edildi.

Karar İçin Tıklayınız