Mersin Milletvekili Burhanettin Kocamaz tarafından sunulan önerge, birinci derecede görev yapan üniversite mezunlarının 3600 ek gösterge talebi ile yardımcı hizmetler sınıfı personelinin genel hizmetler sınıfına geçiş talebini dile getiriyor.

Özellikle seçim öncesi Cumhurbaşkanı tarafından birinci derecede görev yapan üniversite mezunlarına 3600 ek gösterge verilmesi vaadi verilmişti. Ancak seçim sonrası bu konuda herhangi bir ilerleme kaydedilmemişti. Benzer şekilde, kamuda görev yapan yaklaşık 110 bin yardımcı hizmetler sınıfı personeli de genel hizmetler sınıfına geçmek istiyor.

Bu bilgiler ışığında,

Meclis açılıyor! En düşük emekli maaşı için en güçlü tahminler Meclis açılıyor! En düşük emekli maaşı için en güçlü tahminler

1- Birinci derecede görev yapan Üniversite mezunu memurlara da 3600 ek gösterge vermeyi düşünüyor musunuz? Bu konuda herhangi bir çalışmanız var mıdır?

2- Ayrıca kamuda görev yapan yaklaşık 110 bin civarındaki Yardımcı Hizmetler Sınıfı personelinin Genel Hizmetler Sınıfına geçirilmesi konusunda bir çalışmanız var mıdır? Bu konuda çalışma yapmayı planlıyor musunuz?