Birlik Sağlık Sen Genel Başkanı Ahmet DOĞRUYOL, İzmir’in Bayındır ilçesi Bayındır Devlet Hastanesinde 30-35 yıllık hizmeti olan hemşireleri acil servise veren hastane yönetimi, sendika sayılarının belirlendiği son gün malum sendikaya üye olan hemşirelerin birini servise, diğerini de 30 yıllık hemşirenin çalıştığı yer olan, EKG ye ve poliklinik sorumluluğuna vermesi düşündürücüdür dedi.

Doğruyol, "30 yıllık ameliyathane hemşiresinin de ameliyathaneden alınıp acile verilmesi, yine bakanlığın talimatına rağmen, yoğun bakım sertifikası olan iki hemşire arkadaşımızın acile verilmesi, yoğun bakım sertifikası olmayan hemşirelerin, yoğun bakıma verilmesi kabul edilebilir bir durum değildir." dedi.

Hastanede yaklaşık 40 hemşirenin hiç birine fazla mesai ücreti ödenmediğini söyleyen Doğruyol, "Sadece bir hemşireye fazla mesai ücreti ödenmesi personeller arasında yaşanan adaletsizliğin boyutunu ortaya koymaktadır." ifadesini kullandı.

Doğruyol sözlerine şöyle devam etti:

Bir hemşireye iki birimin sorumluluğu verilirken, sorumluluk talep eden bir başka hemşireye sorumluluk verilmemesini de anlamak mümkün değildir.

Bayındır Devlet Hastanesi avuç içi kadar küçük bir hastanedir. Küçücük hastanede bile sendikal ayrımcılığın ne denli olduğu ortadadır.

657 sayılı Kamu Görevlileri kanununda “….Amir, maiyetindeki memurlara hakkaniyet ve eşitlik içinde davranır. Amirlik yetkisini kanun ve diğer mevzuatta belirtilen esaslar içinde kullanır.” Denilmesine ve TCK’nın 118. Maddesinde “Bir kimseye karşı bir sendikaya üye olmaya veya olmamaya, sendikanın faaliyetlerine katılmaya veya katılmamaya, sendikadan veya sendika yönetimindeki görevinden ayrılmaya zorlamak amacıyla, cebir veya tehdit kullanan kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.” Denilmesine rağmen yöneticilerin bu cesareti nerelerden aldığını merak ediyoruz.
Kamu kurumları hiçbir bürokratın özel işletmesi değildir. Kamu kurumları kanun genelge ve yönetmelikler çerçevesinde yönetilir.

Yaşanan sendikal ayrımcılığın düzeltilmemesi durumunda, yasal yollara da başvuracağımızı bildiririz.