Sağlık Çalışanları Sendikası ve Genel Sağlık İş Sendikası (Genel Sağlık-İş) ve Hep-Sen sendikalarının iş kolunda daha etkili bir birlik oluşturmak amacıyla birleşme adımlarını değerlendirdiği öğrenildi.

Son zamanlarda, sendikaların güçlendirilmesi ve birleşmesi çağrıları artarak devam ediyor. Özellikle sağlık çalışanları, diğer meslek gruplarının sendika gücünü görerek kendi durumlarını sorguluyor ve neden daha güçlü bir sendika yapıları olmadığını merak ediyorlar. Bu durum, sağlık çalışanlarının kendi meslek gruplarına özgü bir sendika kurma isteğini tetikliyor.

BİRLEŞME SÜRECİ SONA ERDİ

Yapılan görüşmelerin ilk aşamasında anlaşma sağlanamadığı için birleşme süreci sona erdi. Görüşmelerin başlangıç aşamasında taraflar arasında bazı farklılıklar ve görüş ayrılıkları ortaya çıktı. Bu nedenle, birleşme süreci daha ilk adımda sona erdi. Sürecin sona erdiğine dair bilgiyi SAĞLIK ÇALIŞANLARI SENDİKASI'NA olan yakınlığı ile bilinen S.Atlas sosyal medyadan duyurmuştur.

MÜZAKERELER BAŞLAMADAN BİTTİ

Konuyla ilgili edindiğimiz bilgilere göre; birleşme sürecinde ortaya çıkan zorluklar ve anlaşmazlıklar, daha fazla zaman ve müzakere gerektirdiği için tarafların birleşme konusunda anlaşma sağlayamadığı yönünde oldu.

Kişisel menfaatler ağır basıyor

Sağlık çalışanlarının sendikal birlikteliği konusundaki bu zamana kadarki tüm çağrılar, kişisel menfaatler göz önünde bulundurulduğu için yanıt alınamıyor. Bölünmüş sendikalar ve %2 barajı nedeniyle tıkanmalar yaşanıyor ve bu durum emek gaspının protesto edilmesine engel oluyor. Hükümetin sendika kanununu yeniden revize etmesi talepleri dile getiriliyor ancak bu zorlu bir süreç. Sağlık çalışanları, %2 barajının iptal süreci ve sonucu hakkında endişe duyuyor.

"Sağlıkçıların İnancı zedelendi"

Birleşme çağrılarına kulak asmayan baraj altı sendikalar ise eleştirilerin hedefinde. Yapılan bu çağrılara rağmen sendikalar arasında bölünmüşlük ve tıkanıklıkların sürmesi, sağlık meslek mensuplarının haklarına olan inancınıda zedeledi. Tüm sağlık ve sosyal hizmetler kolundaki baraj altında kalan sendikaları birleşmeye ve güçlü bir sendikal temsiliyetine kavuşmaya davet ediyoruz.