Hastanenin 3. basamak hizmet sunan bir sağlık kuruluşu olmasına rağmen, atanan başhekim vekilinin uzman doktor unvanına sahip olduğu belirtildi.

Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi, sağlık bilimleri üniversitesi bünyesinde 3. basamak hizmet sunan bir hastane olarak faaliyet gösteriyor. Bu nedenle başhekimlik görevini üstlenecek doktorun doktor öğretim üyesi, doçent ya da profesör unvanına sahip olması gerekiyor. 

Ancak Bakanlık, 10 aydır bu gerekliliğe uymayarak hastaneye başhekim vekili olarak uzman doktor Süleyman Öden'i görevlendirdi.

Aynı durum, hastaneye bağlı Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'nde de yaşanmış gibi görünüyor. Burada da acil uzmanının başhekim yardımcısı olarak atandığı belirtildi. 

Özellikle kadın hastalıkları ve doğum uzmanı ya da çocuk hekiminin bu görevi üstlendiği geçmiş dönemlere nazaran, ilk defa bir acil uzmanına bu görevin verildiği ifade edildi. Bu gelişmeler, hastane içerisinde de tartışmalara neden oldu.