Devlet Hastanesi'nde Sekreter Zımba İle Darp Edildi! Devlet Hastanesi'nde Sekreter Zımba İle Darp Edildi!

Hatta birçok haber kaynağı, bu alımları içeren 4924 sayılı Kanun'a dayanarak, yeni bir personel alımı gibi duyuruda bulundu.

Ancak, bu haberin detaylarına inildiğinde, 2004 yılı Ocak ayından bu yana her Aralık sonu düzenlenen bu tür listelerin, genellikle mevcut personelin durumunu içerdiği ve yeni bir alım niteliği taşımadığı ortaya çıkıyor. Dolayısıyla, bu alımın aslında mevcut çalışanların yerine geçen pozisyonları içerdiği ve rutin bir personel güncellemesi olduğu ifade ediliyor.

Özellikle, bu tür duyuruların her yıl Aralık sonunda yayımlandığı ve belirli pozisyonlara yönelik personel alımlarını içerdiği biliniyor. Bu bağlamda, bugün yayımlanan duyurunun, mevcut personel ihtiyacını karşılamak ve eksik kadroları tamamlamak amacıyla yapıldığı vurgulanmaktadır.

Editör: Serap