Sağlık Uzman Yardımcılığı Nihai Sonuçları Açıklandı Sağlık Uzman Yardımcılığı Nihai Sonuçları Açıklandı

Kamu, üniversite hastaneleri ve özel sağlık kurum ve kuruluşları belirlenen kurallar çerçevesinde değerlendirmeye tabi tutulacak.

Türkiye Sağlıkta Kalite Sistemi çerçevesinde, Sağlık Bakanlığı tarafından her yıl düzenlenen sağlıkta kalite değerlendirmeleri süreci 06 Mayıs 2024 tarihinde başlayacak.

Bu değerlendirmeler, kamu, özel ve üniversitelere ait sağlık kurumlarını kapsayacak ve belirli kurallar doğrultusunda gerçekleştirilecek. Değerlendirmeler, SKS Hastane, SKS Diyaliz, SKS 112, SKS ADSH ve SKS Tıp Merkezi setlerinde yer alan tüm standartlar temel alınarak yapılacaktır.

Değerlendirme sürecine alınan sağlık kuruluşlarının tarihleri, en az 5 iş günü öncesinden shgmkalitedb.saglik.gov.tr adresli web sayfası üzerinden duyurulacaktır. Değerlendirme sonucunda oluşturulan sağlıkta kalite puanlarına erişim, değerlendirmenin tamamlanmasından itibaren 7 gün sonra Sağlık Bakanlığı Kurumsal Kalite Sistemi (SBKKS) üzerinden mümkün olacaktır.

2024 yılı sağlıkta kalite değerlendirmeleri, sağlık kuruluşlarının türüne göre belirlenen standartlar ve göstergeler doğrultusunda gerçekleştirilecek ve ilgili bilgiler ile değerlendirme gün sayıları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

Saglik Kurulusu Turu

*    Sağlık Bakanlığı-özel ve üniversitelere bağlı hastaneler/dal hastanelerini kapsamaktadır.

** Şehir hastanelerine yönelik gerçekleştirilecek sağlıkta kalite değerlendirmelerinde her bir kule ve koordinatör başhekimlik ayrı ayrı ruhsatlandırılmış ise, her bir kule ve koordinatör başhekimlik için ayrı ayrı SKS puanı oluşturulacaktır.

*** 112 İl Ambulans Servisi Başhekimlikleri değerlendirme gün sayısı ilin büyüklüğü dikkate alınarak Genel Müdürlüğümüzce belirlenecektir.

¹ SKS Gösterge Yönetim Rehberi’ne göre “HSTN.GKG39 Yoğun Bakım Ünitesinde Basınç Yarası Oranı” ve “Acil Servis Ortalama Müşahede Süresi” göstergeleri takip etmekle yükümlü tüm sağlık kurumlarında değerlendirmeye alınacaktır. Değerlendirilen gösterge sayısını 5’e tamamlayabilmek için kurumun yapısı ve hizmet kapsamına göre değerlendirme ekibi tarafından 3 gösterge daha belirlenecek ve değerlendirilecektir.

² Değerlendirilen kurumun yapısı ve hizmet kapsamına göre değerlendirme ekibi tarafından SKS Gösterge Yönetim Rehberi’nde yer alan 5 gösterge belirlenecek ve değerlendirilecektir.

³ İl Ambulans Servisi Başhekimliklerine yönelik değerlendirmelerde SKS Gösterge Yönetim Rehberi’ne göre “ACİL.GKG06 Oksijen Sistemleri Güvenli Kullanım Eğitimini Tamamlayan Personel Oranı” gösterge değerlendirmeye alınacaktır. Değerlendirilen gösterge sayısını 5’e tamamlayabilmek için değerlendirme ekibi tarafından 4 gösterge daha belirlenecek ve değerlendirilecektir.