Geçmiş yıllarda olduğu gibi, 2024 yılında da 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında düzenlenen seyyanen ödemeler, memurlar arasında büyük bir merak konusu haline geldi. Özellikle Temmuz ayında ödenen 8000 TL'lik seyyanen zammın, 2024 yılında da artıp artmayacağı kamuoyunda belirsizlik yaratıyor.

375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 40'ıncı maddesine göre, seyyanen ödemeler; subay, sözleşmeli subay, astsubay, sözleşmeli astsubay, sözleşmeli subay ve astsubay adayları, uzman jandarma ve uzman erbaşlar ile birçok farklı statüdeki personele uygulanıyor. Ancak, bu ödemelerde vergi ve sigorta primi kesintisi bulunmuyor.

Sağlık Personeli İşe Gitmemek İçin Sahte Rapor Düzenledi! Sağlık Personeli İşe Gitmemek İçin Sahte Rapor Düzenledi!

İlave ödeme, kapsamında bulunanlara sadece kendi unvanı esas alınarak ödenir ve mali hakları mevzuatı uyarınca en yüksek Devlet memuru veya başka bir unvan esas veya emsal alınmak suretiyle belirlenenler bakımından, diğer mevzuat uyarınca mali haklarının belirlenmesine esas ödeme unsurlarının kapsam veya hesabına dahil edilmez. Bu ödeme, ilgili mevzuatı uyarınca ödenmekte olan veya mali ve sosyal hakların tespitinde esas alınan aylık, ücret, zam, tazminat, ödenek, döner sermaye ödemesi, ikramiye ve diğer herhangi bir ödeme unsurunun ya da ücret tavanının hesabında dikkate alınmaz. Bu madde hükümleri, doğrudan veya başka bir ödemenin hesabında olmak üzere, tamamen veya kısmen mükerrer ödeme yapılmasına neden olacak şekilde uygulanamaz. Diğer mevzuatın bu fıkraya aykırı hükümleri uygulanmaz.

Bu maddenin uygulanmasında ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye ve uygulamayı yönlendirmeye Cumhurbaşkanlığı yetkilidir." hükmü yer almaktadır.

Düzenlemeden de görüleceği üzere ilave (seyyanen) ödeme aylık katsayıya bağlanmıştır. Aylık katsayı da 2023 yılı Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararı uyarınca öngörülen zamlara enflasyon farkının eklenmesiyle birlikte Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenecektir. Bu çerçevede, memur maaşlarının diğer gelir unsurlarında gerçekleşecek artış kadar seyyanen ödeme de artacaktır.

Editör: Serap