Sağlık Bakanlığına bağlı Sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan sağlık personelinden 2023 yılı Kurban Bayramında nöbet ve icap nöbeti tutacakların, 2023 yılı Ocak maaş döneminde maaşlarına %30 zam gelmesi nedeniyle oluşan katsayıya göre zamlı nöbet ücretleri haber merkezimiz tarafından hazırlandı. Bilindiği üzere ocak maaş zamları 1 Ocak itibariyle geçerli olmaktadır. 2023 Kurban Bayramı günleride 28-29-30 Haziran ile 1 Temmuz 2023 tarihleri olacaktır. Bu günlerde nöbet tutacak personele nöbet ücreti Ağustos ayında ödenecek. 

 # 3+1 Sözleşmeli Sağlık Personeli 2023 Zamlı Nöbet Ücretleri! Ücretlerine buradan ulaşabilirsiniz.

 # Kadrolu Sağlık Personeli 2023 Ocak Nöbet Ücretlerine buradan ulaşabilirsiniz.

Kurban Bayramı AREFE GÜNÜ saat 13:00 dan sonrası için  fazla mesai nöbet ücreti ve icap ücreti % 25 artırımlı ödenirken, 657 4/A devlet  memurunun  nöbet ve icap ücretlerinden sadece damga vergisi kesilir.

657 4/b devlet memurunun nöbet ve icap ücretlerinden SGK kesintisi yapılır.

Aşağıda 1 Saatlik Nöbet Ücretleri çıkarılmıştır.

2022 Kurban Bayramı Sağlık Personeli Nöbet Ücretleri


*2022 ve 2023 Yıllarını Kapsayan 6. Dönem Toplu Sözleşme: Madde 37- (1) 657 sayılı Kanunun ek 33 üncü maddesi uyarınca ödenen nöbet ücretleri resmi ve dini bayram günleri için %25 artırımlı ödenir. (2022 yılı Ocak ayından itibarin %25 olarak uygulanacak)

Sağlık çalışanlarına nöbet görevi verilmesi, nöbet tutulan sürelerinin izin kullandırılarak karşılanmayan kısmı için ilgili çalışana nöbet ücreti ödenmektedir. Bu nöbet ücretleri özellikli birim, normal birim ve bayram günleri için farklılık arz etmektedir. Özellikle Ocak 2023 dönemi sonrasında maaş katsayısının değişimiyle beraber Kurban Bayramı nöbet ücretlerinde değişiklik oldu. Bu değişikliklerin net tutarlara yansıyan kısımları yukarıda tabloda bilginize sunuldu. 

Nöbet ücretleri için yapılan hesaplamada; nöbet süresinin her saati için;657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen gösterge rakamlarının (Örneğin; 2 yıllık sağlık alanında eğitim almış sağlık çalışanı için 90 gösterge gibi) aylık katsayısıyla (memur maaş katsayısı) çarpımı ile bulunacak tutarda nöbet ücreti ödenir.

 # Bu ücretten gelir vergisi kesilmeyerek sadece Damga Vergisi kesilir. (Bkz. Damga Vergisi: Her türlü sözleşmeden doğan ve devlet tarafından alınan bir vergi çeşididir.)

 # Nöbet süreleriyle ilgili unutulmaması gereken bir not ise; Aile Sağlığı (ASM) ve Toplum Sağlığı Merkezlerinde (TSM) 60 saatten fazla süreler ile diğer yerlerde hiçbir şekilde 130  saatten fazla süreler için ödeme yapılamaz. Acil Tıp Teknisyenleri ve Paramediklerde  aylık 130 saatten fazla nöbet ücreti alamazlar.

 # Dini bayramlarda tutulan nöbetler için nöbet ücreti Yüzde 20 artırımlı hesaplanır.

Bayram Nöbet Ücretleri

Sağlık Bakanlığında görev yapan sağlık personeli bayram nöbet ücretleri zamlı temmuz maaş katsayılarının muhtemel hesabına göre belli oldu. Buna göre sağlık personeli Kurban Bayramında tutacağı nöbetler için saatlik en düşük 30,67 TL, en yüksek ise 36,80 TL ücret alacak. Bu tutarlar damga vergisi kesintisi yapıldıktan sonra ele geçen net tutarlar olacaktır. 

Hemşire Bayram Nöbet Ücretleri 2023

Lisans mezunu olan bir hemşirenin 2022 yılı Kurban Bayramında tutacağı 1 saatlik nöbet ücreti NET 36,80 TL olacak. Bu personelin nöbetini riksli birim kabul edilen yerde tutması durumunda 1 saatlik nöbet ücreti 55,20 TL olacak.

Sağlıkçıların Bayram Nöbet Ücretleri

2022 yılı Kurban Bayramı 9 Temmuz Cumartesi başlayacak ve 12 Temmuz Salı günü bitecek. 8 Temmuz öğleden sonra da Resmi tatil olarak kabul edilmektedir. Önlisans mezunu bir sağlık personelinin Kurban Bayramında tutacağı 1 saatlik nöbetin ücreti BRÜT 38,08 TL, NET ise 36,80 TL olarak hesaplanacak.

2023 Bayram Nöbet Ücretleri

1 Temmuzdan geçerli olacak memur maaş zammının %40 olması durumunda 2022 bayram nöbet ücretleri kaç lira olur sorularının haber merkezimize sık sorulması üzerine tablo halinde hesaplamamızı yukarıda yayınladık. 

Uzman Doktor Bayram Nöbet Ücreti

Dini bayramlarda nöbet tutan bir uzman doktor, normal nöbet ücreti olarak saatlik yaklaşık 61,33 TL, ameliyathane nöbet ücreti olarak saatlik NET 92,01 TL olacak.

Pratisyen Doktor Bayram Nöbet Ücreti

Dini bayramlarda nöbet tutan bir pratisyen doktor, normal nöbet ücreti olarak saatlik yaklaşık 55,20 TL, ameliyathane nöbet ücreti olarak saatlik yaklaşık 82,81 TL kazanıyor.

Diş Doktoru Bayram Nöbet Ücreti

Dini bayramlarda nöbet tutan bir diş hekimi ya da eczacı, normal nöbet ücreti olarak saatlik yaklaşık 49,06 TL, ameliyathane nöbet ücreti olarak saatlik yaklaşık 73,61 TL kazanıyor.

Lise Mezunu Sağlık Personeli Bayram Nöbet Ücreti

Dini bayramlarda nöbet tutan lise mezunu bir sağlık çalışanı, normal nöbet ücreti olarak saatlik yaklaşık 30,67 TL, ameliyathane nöbet ücreti olarak saatlik yaklaşık 46,00 TL kazanıyor.

Yüksekokul Mezunu Bayram Nöbet Ücreti 

Dini bayramlarda nöbet tutan yüksekokul mezunu bir sağlık çalışanı, normal nöbet ücreti olarak saatlik yaklaşık 36,80 TL, ameliyathane nöbet ücreti olarak saatlik yaklaşık 55,20 TL kazanıyor.

Şoför, VHKİ vb. Diğer Personel Bayram Nöbet Ücreti

Dini bayramlarda nöbet tutan diğer personel (şöfor, VHKİ vb.), normal nöbet ücreti olarak saatlik yaklaşık 22,49 TL, ameliyathane nöbet ücreti olarak saatlik yaklaşık 33,73 TL kazanıyor.