ŞEN, bu kararın yerinde olduğunu ifade ederken, şu an Anayasa'ya aykırı bir şekilde verilen Toplu Sözleşme İkramiyesi'nin tekrar iptal edilmesi gerektiğini savundu. ŞEN, memurların maddi çıkarlar yerine sendikalarına inanmaları gerektiğini vurgulayarak, Anayasa Mahkemesi'nin bağımsız sendikaların desteklenmesi gerektiğini belirttiği noktada devlet tarafından sendika üyelerine herhangi bir şekilde para ödenmemesi gerektiğini savundu.

ŞEN, ayrıca 21.03.2006 tarihli ve 5473 sayılı Kanun ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek madde 4'ünün Anayasa'ya aykırı olduğunu ve Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (ILO) 98 ve 151 sayılı uluslararası sözleşmelerine aykırı düştüğünü belirtti. Bu nedenle, ŞEN'e göre Anayasa'nın 90. maddesine de aykırıdır.

Bu açıklamalar, sendikal haklar ve maaş konularındaki tartışmaları yeniden gündeme getirirken, ŞEN'in görüşleri ve Anayasa Mahkemesi'nin kararları, kamuoyunda farklı görüşlerin oluşmasına neden oluyor.

“1- Kamu görevlileri örgütleri, kamu makamlarından tamamen bağımsız olacaklardır.

2- Kamu görevlileri örgütleri kuruluş, işleyiş veya yönetimlerinde kamu makamlarının her türlü müdahalesine karşı yeterli korumadan yararlanacaklardır.

3- Bir kamu makamının tahakkümü altında kamu görevlileri örgütlerinin kuruluşunu geliştirmeye veya kamu görevlileri örgütlerini bir kamu makamının kontrolü altında tutmak amacıyla mali veya diğer biçimlerde desteklemeye yönelik önlemler bu madde bakımından müdahaleci faaliyetler olarak kabul edilecektir.”

hükümleri yer almaktadır.

TBMM tarafından onaylanmış olan bu uluslararası sözleşmeler ile Anayasa’nın 51. maddesinde benimsenen ilkelerin, öz yönünden bir farklılık içermediği görülmektedir.

Kamu görevlileri sendikasına üye olan kamu görevlilerine, kendilerinden üyelik ödentisi kesintisi yapılan her ay için belirli bir tutarda sendika ödeneği verilmesi, dolaylı yoldan sendikalara ve üyelerinin gönüllülük esasına dayalı katılımlarına müdahale anlamı taşıdığından, Anayasa’nın 51. maddesine aykırıdır. İptali gerekir.

Ünlü ekonomist ekim ayında başlayacak zam furyasına dikkat çekti! Ünlü ekonomist ekim ayında başlayacak zam furyasına dikkat çekti!

Kural, Anayasa’nın 51. maddesine aykırı görülerek iptal edildiğinden ayrıca Anayasa’nın 2., 10., 11. ve 90. maddeleri yönünden incelenmesine gerek görülmemiştir.

VI- SONUÇ

21.3.2006 günlü, 5473 sayılı Değişik Adlar Altında İlave Ödemesi Bulunmayan Memurlara ve Sözleşmeli Personele Ek Ödeme Yapılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un 1. maddesiyle 27.6.1989 günlü, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’ye eklenen Ek Madde 4’ün birinci fıkrasının Anayasa’ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE, 25.6.2009 gününde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

Uğur ŞEN /Bizim-Sen Genel Başkanı