Türk Sağlık Sen Genel Merkezi tarafından yapılan açıklamada; 2008 sonrasında memuriyete başlayanların mağduriyetleri ile ilgili sosyal güvenlik ve emeklilik hakları bakımından yaşanan sorunlar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına iletildi.

Yapılan başvuruda emeklilik yaşı, sosyal güvenlik prim kesintileri, yaşlılık aylığı bağlanma oranları ve kriterleri 1 Ekim 2008 sonrasında atananlar için farklı hesaplanmakta olduğuna dikkat çekildi ve bu nedenle özellikle emekli aylıklarının düşük olacağına dikkat çekildi.

Bu mağduriyetin giderilmesi için gerekli mevzuat düzenlemeleri için çalışma yapılmasının istendiği başvuruda 7411 Sayılı Kanunla yapılan değişikliğin kapsamının genişletilerek 5510 sayılı yasaya tabi diğer kamu görevlilerinin emekli aylık ve tazminatlarında kayıpların önlenmesi istendi.