Yeni sigorta modeli, sel, heyelan, fırtına, dolu, çığ ve orman yangınlarını da teminat altına alacak. Bakan Şimşek, "Deprem teminatı için binalar, diğer afetler için ise binalar ve taşınır mallar sigorta kapsamında olacak," dedi.

Zorunlu Deprem Sigortasından Zorunlu Afet Sigortasına

Bakan Şimşek, Zorunlu Deprem Sigortası'nın, 17 Ağustos 1999 Gölcük Depremi sonrası bir kanun hükmünde kararname ile yürürlüğe girdiğini ve sivil konutları sigorta kapsamına aldığını hatırlattı. 2012 yılında son halini alan Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK), bugüne kadar 500 bin hasarlı konut için 35 milyar lira hasar ödemesi gerçekleştirdi. 1 Haziran 2024 itibarıyla DASK, 11.3 milyon poliçe ile deprem afetine ilişkin teminat sunuyor.

Artan Doğal Afetlere Karşı Daha Geniş Teminat

Doğa kaynaklı afet sayısındaki artışın tüm dünyada ve Türkiye'de hasarları artırdığına dikkat çeken Şimşek, diğer doğal afetlerin konut içindeki taşınır mallarda da hasara yol açtığını ifade etti. Bu nedenle, ZAS kapsamında konut içindeki taşınır mallar da sigorta teminatına dahil edilecek.

Hak-İş, Adil ve Hakkaniyetli Bir Vergi Sistemi İstedi! Hak-İş, Adil ve Hakkaniyetli Bir Vergi Sistemi İstedi!

Mevcut durumda, deprem ve deprem sonucu meydana gelen yangın, infilak, dev dalga (tsunami) veya yer kaymasının sivil konutlarda yol açtığı maddi zararlar zorunlu deprem sigortası ile teminat altına alınıyor. Yeni ZAS ile birlikte:

- Sel, heyelan, fırtına, dolu, çığ ve orman yangını sigorta teminatına dahil edilecek.

- Deprem teminatı için binalar, diğer afetler için ise binalar ve taşınır mallar sigorta kapsamında olacak.

- Mevcut durumda zorunlu deprem sigortasıyla köy alanlarına teminat sunulmazken, zorunlu afet sigortası ile bu alanlar da kapsama alınacak.

Bakan Şimşek, zorunlu afet sigortasının haziran sonu itibarıyla devreye alınmasını hedeflediklerini belirterek, "Bu yeni sigorta modeli ile hem deprem hem de diğer doğal afetler için daha geniş kapsamlı bir güvence sunmayı amaçlıyoruz," dedi.