Zonguldak'ta bir sağlık kuruluşunda çalışan bir bireyin maaş promosyonu kapsamındaki para puanının, kredi kartı kullanma imkanının olmaması nedeniyle ödenmemesi üzerine Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) devreye girdi. KDK, bu durumu mülkiyet hakkının ihlali olarak değerlendirdi ve önemli bir tavsiye kararı verdi.

BES’te Kısmi Ödeme Dönemi Başlıyor! BES’te Kısmi Ödeme Dönemi Başlıyor!

Kurum, banka kartlarına yatırılması mümkün olan para puanlarının, hukuki bir gerekçe olmaksızın ödenmemesinin hukuka, hakkaniyete ve eşitlik ilkesine aykırı olduğunu belirledi. Başvuruyu inceleyen KDK, para puanlarının kişilerin banka kartlarına yüklenme olanağı bulunmasına rağmen, bu ödemelerin banka tarafından gerçekleştirilmediğini tespit etti.

KDK'nın verdiği tavsiye kararında, para puanlarının mülkiyet hakkı kapsamında değerlendirilmesi gerektiği vurgulandı. Anayasa'da güvence altına alınan mülkiyet hakkının, maaş promosyonu kapsamındaki para puanları için de geçerli olduğu ifade edildi.

Kararda, başvuranın kredi kartına sahip olmasına rağmen, maaş promosyonu kapsamındaki para puanının yüklenmemesi durumunun hukuka uygun olmadığına hükmedildi. Bu karar, benzer durumlarla karşılaşan diğer bireylere de örnek teşkil edebilir. Banka kartları üzerinden yapılacak para puanı ödemelerinin, adalet ve eşitlik ilkesine uygunluğu vurgulanarak, ilgili kurumların bu yönde adımlar atmaları bekleniyor.