Türkiye'de Servet Eşitsizliği Zirvede: Servet Dağılımında Büyük Dengesizlik! Türkiye'de Servet Eşitsizliği Zirvede: Servet Dağılımında Büyük Dengesizlik!

6245 Sayılı Harcırah Kanunu'nun 46. Maddesinin Birinci Fıkrasının (c) bendi kapsamında yurtdışı yer değiştirme giderlerinin hesaplanmasında kullanılan cetvellerin uygulanmasına ilişkin düzenleme, Krasnodar'a ait cetvelin ilave edilmesini içeren bir karar, 24/7/1996 tarihli ve 96/8438 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı olarak Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete İçin Tıklayınız