Yurtdışında görev yapan kamu personeline geçici ve sürekli görev yolluğu ödemelerinde merkez bankasının hangi kuruna göre işlem yapıldığı merak edilmektedir.

Kamu kurumlarında yurt dışında geçici ve sürekli görev ile görevlendirilen memurun  harcırahı, her yıl yayımlanan Yurtdışı Gündeliklerine Dair Kararın ekli cetvelinde yer alan gündelik miktarları dikkate alınarak hesaplanmaktadır.

-Memur birden fazla ülkeyi kapsayacak yurtdışı geçici görev, yolculuk ve ikametlerde, her ülkedeki kalış süresi için o ülkeye ilişkin gündelik miktarı esas alınacaktır.

Ziraat Promosyonda Sağlıkçıya Rest Çekti! Binlerce Personel Göz Göre Göre Mağdur Ediliyor! Ziraat Promosyonda Sağlıkçıya Rest Çekti! Binlerce Personel Göz Göre Göre Mağdur Ediliyor!

-Memura Harcırah için avans verilecek ise, avansın Türk Lirası cinsinden tutarı, yabancı para cinsinden avans miktarının tahakkuk tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca ilan edilen efektif satış kuruyla çarpılması suretiyle bulunacaktır. Avans ilgiliye Türk Lirası cinsinden ödenecek olup, avansın mahsup işlemlerinde ise ilgiliye ödenme tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca ilan edilen efektif satış kuru esas alınacaktır.

- Harcırah için avans verilmemiş ise, yurtdışı gündeliklerinin Türk Lirası cinsinden tutarı, yabancı para cinsinden gündelik miktarının beyanname düzenleme tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca ilan edilen döviz satış kuruyla çarpılması suretiyle bulunacaktır.

- Yabancı para cinsinden, müstahak olunan harcırah miktarının avans miktarından fazla olması halinde fazla olan kısım için, beyanname düzenleme tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca ilan edilen döviz satış kuru esas alınacaktır.