Çocuk cerrahına yönelik gerçekleşen saldırının ardından, Panhelenik Tabipler Birliği, Yunanistan Sağlık Bakanlığı'na acil yasal müdahalede bulunma çağrısı yaparak, sağlık çalışanlarını koruma konusunda daha katı yasaların hayata geçirilmesi gerektiğini belirtti.

Tabipleri Birliği, daha önce defalarca dile getirdiği doktorların güvencesi konusundaki taleplerini güncellemiş ve şimdi hastalar ve refakatçiler tarafından uygulanan şiddet vakalarının daha etkili bir şekilde ele alınmasını talep ediyor. 

Acil Önlemler Talebi

Aya Sofya Çocuk Hastanesi yöneticisi Emmanuel Papasavvas, Sağlık Bakanı Mihalis Hrisohoidis ile acil bir görüşme talep etti.

Papasavvas, taleplerini güncelleyerek şunları odak noktasına aldı:

  • Doktorlara yönelik şiddet olaylarının kayıt altına alınması için bir “Şiddete Karşı Gözlemevi” kurulması.
  • Sağlık hizmetlerinin kadrolu tıbbi ve hemşirelik personeli ile donatılması.
  • Devlet hastanelerinde organize acil servislerin kurulması ve personel görevlendirilmesi.
  • Polisin harekete geçirilmesi ve doktorlara karşı şiddet uygulayanlara karşı hastane yönetimleri tarafından suç duyurusunda bulunulması.
  • Her sağlık tesisinde yeterli sayıda ve eğitimli güvenlik personelinin bulunması ve yoğun bakım ünitelerine acil durum butonlarının yerleştirilmesi.

Farkındalık Yaratılıyor

Bu arada, Aya Sofya Çocuk Hastanesi yöneticisi ve Tabipler Birliği, hastane ve sağlık kuruluşlarının tüm alanlarına ilgili mesajları afiş olarak asmaya devam ediyorlar. Bu afişler, ziyaretçiler arasında farkındalık yaratmayı amaçlıyor.

Bu tür olayların artması, doktorlar ve sağlık çalışanları için endişe verici bir durum yaratıyor ve hükümetin acil bir şekilde müdahale etmesi gerektiğini gösteriyor.