Yayımlanan "Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'de bugünkü sayıyla birlikte yürürlüğe girdi. 

Önceden uygulanan düzenlemede, denetimler sonucu belirlenen aksaklıklar sebebiyle aile hekimlerine ihtar puanı veriliyor ve bu puanlar belli bir seviyeye ulaşan hekimlerin sözleşmeleri feshediliyordu. Ancak Anayasa Mahkemesi'nin 21 Haziran 2022 tarihli ve E.2022/43-K.2022/81 sayılı kararı gereğince yapılan değişiklikle bu uygulama kaldırıldı.

Yapılan düzenlemeyle birlikte, aile hekimlerinin denetimler sonucu alacakları ihtar puanı uygulaması tamamen ortadan kaldırıldı. Anayasa Mahkemesi'nin kararı doğrultusunda yapılan bu değişiklikle, aile hekimleri denetimler sonucu alacakları ihtar puanları nedeniyle sözleşmelerinin feshedilme riskinden muaf tutulmuş oldular.

Disiplin kuralları yeniden düzenlendi

İhtar puanı verilmesi uygulamasının kaldırıldığı yönetmelik değişikliğiyle aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarının uyacağı disiplin kuralları yeniden düzenlendi.

Buna göre, aile hekimlerinin disiplin işlemlerinde de 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda yer alan hükümler uygulanacak.