Araştırmaya göre, açlık sınırı Eylül ayında bir önceki aya göre 841 TL artarak 14,542 TL'ye yükseldi. Aynı dönemde yoksulluk sınırı ise 41,651 TL olarak belirlendi.

Türkiye'de yaşanan ekonomik sıkıntılar, başta gıda, ulaşım ve barınma olmak üzere birçok alanda hızla artan fiyatlarla birlikte açlık ve yoksulluk riskini her geçen gün daha da artırıyor.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu'nun Ar-Ge birimi olan KAMUAR, dört kişilik bir ailenin temel ihtiyaçlarını karşılaması için gereken asgari harcamaları hesaplayarak açlık-yoksulluk sınırı araştırması gerçekleştirdi. Eylül 2023 sonuçlarına göre, Türkiye'deki ekonomik zorluklar açlık ve yoksulluğun boyutlarını gözler önüne serdi.

Eylül ayında dört kişilik bir ailenin açlık sınırı bir önceki aya göre 841 TL artışla 14,542 TL'ye yükseldi. Bu rakam, temel gıda maddelerini içeren bir harcamalar dizisi ile belirleniyor. Ancak sadece gıda ihtiyaçları düşünülmeden, ailenin diğer temel gereksinimlerini de karşılaması için gereken harcama miktarı göz önüne alındığında, gıda dışındaki ihtiyaçlar için yapılması gereken harcama Eylül'de 5,537 TL artarak 27,109 TL oldu. Bu da toplam yoksulluk sınırını oluşturuyor.

Yoksulluk sınırı ise sadece gıda değil, aynı zamanda barınma, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri diğer yaşamsal ihtiyaçları içeriyor. Eylül ayında yoksulluk sınırı bir önceki aya göre 3,378 TL artışla 41,651 TL'ye çıktı. Ayrıca, bir yıl öncesine göre açlık sınırı 6,875 TL, gıda dışındaki ihtiyaçlar için yapılması gereken harcama 12,399 TL ve yoksulluk sınırı toplamda 19,274 TL arttı.