Tıp alanında uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile uzman tabip, uzman diş tabibi ve tabip unvanlarından olanlar için bu talep toplama süreci büyük önem taşıyor. Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu'nun Ek Madde 1 ile 10.07.2015 tarihli ve 29412 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Açıktan Kura ile Atanacak Bazı Sağlık Personelinin Atama Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik" hükümleri doğrultusunda, talep toplama işlemleri gerçekleştirilecektir.

Bu süreçte, diş tabibi ve eczacı unvanına sahip kişilerin talep bildirme işlemi yapılmayacaktır.

2023 yılı 2. dönem atama kurası için taleplerin toplanması, sağlık sektöründeki istihdam ihtiyaçlarının karşılanmasına ve nitelikli sağlık personeli açığının giderilmesine önemli katkı sağlayacaktır. İlgili mevzuata uygun şekilde taleplerini bildirenler, atama süreci kapsamında değerlendirmeye alınacak ve sağlık hizmetlerinde görev alarak topluma katkı sağlama fırsatı elde edeceklerdir.

AÇIKLAMA

Kura başvurusu için, ilan metni ve kura takvimi https://yhgm.saglik.gov.tr adresinde yayınlanacak olup, kuraya ilişkin usul ve esaslar ilan metninde belirtilecektir. Kura başvuruları Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden ilan metninde belirtilen tarihler arasında yapılacaktır.

Bu ekrandan yapılacak talepler, sadece münhal yer tespit çalışmalarına yardımcı olmak amacıyla kullanılacak olup, başvuru yerine geçmeyecektir.

Talepler 11.08.2023 (Saat 23:59) tarihine kadar oluşturulabilecektir. Talep bildirimi zorunlu değildir. Talep bildirmeyen kişiler de kuraya başvurabileceklerdir.

Talep bildirimi E-Devlet şifresi ile Personel Bilgi Sistemine (https://pbs.saglik.gov.tr/) giriş yapıldıktan sonra, ana sayfada yer alan Talep Oluştur butonuna basılarak açılacak ekranda istenilen bilgiler doldurularak kaydedilecektir.