Yapılan yönetmelik değişikliğiyle, aile hekimleri ile aile sağlığı çalışanlarının ödemeleri (kayıtlı kişiler için ödenecek ücret, tarama ve takip kat sayısı ile teşvik ödemeleri) ayrı ayrı hesaplanarak afet durumundan önceki son aya ait aylık ücretlerinden az olmamak üzere yapılacak.

Hizmet sunumuna devam edemeyen aile hekimliği birimlerinin afet durumundan önceki son aya ait gider ödemesi, 6 ay boyunca ödenmeye devam edilecek. Bu birimler, il sağlık müdürlükleri tarafından gösterilen yerlerde hizmet sunumuna devam edebilecek.

Kayıtlı kişi sayısının 1.000 kişinin altına düşmesi nedeniyle sözleşmenin feshi hükümleri uygulanmayacak.

Aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarından, Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği gereği yapılan kesintiler, bu ödeme döneminde yapılmayacak.

Bu uygulamalar, genel hayata etkili afetin yaşanmasından itibaren 6 ay süre ile uygulanacak.

Aile sağlığı merkezlerine görevlendirilen geçici aile hekimi ve aile sağlığı çalışanlarına yapılacak olan teşvik ek ödemeleri, emsali çalışanlarla aynı olacak şekilde ödenecek.

Diğer taraftan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Resmi Gazetede Yayımlanan yönetmelik değişikliği sonrasında açıklama yaparak teşvik ek ödemesi konusunda yönetmeliğin beklenen uygulamayı getirdiğini söyledi.

“Yapılan yönetmelik değişikliğinin afet bölgesinde görev yapan aile hekimleri ile aile sağlığı çalışanlarının ekonomik şartlarını yeniden düzenliyor” diyen Bakan Koca “yeni yönetmelik hayırlı olsun” ifadesini kullandı.