Yabancı Doktor Çalışma İzni

Yabancı doktorlar Türkiye’de yalnızca özel hastanelerde ve kliniklerde çalışabilirler. Yani yabancı uyruklu bir doktor, devlet hastanesinde çalışamaz. Yabancı doktorlar çalışma izni almadan önce Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından verilen ön izin belgesini almalıdır. Türkiye’deki bir üniversiteden mezun olmayan yabancı uyruklu doktorların mezun oldukları yabancı üniversite tarafından verilen diplomanın Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliğinin tanınması şarttır. Ayrıca yabancı doktorların en az B seviyesinde Türkçe bildiklerini ispatlamaları gerekir.

Ön İzin Belgesi Nasıl Alınır?

Yabancı doktorların çalışma izni başvurusundan önce T.C. Sağlık Bakanlığı’ndan ön izin belgesi alması gerekir. Ön izin belgesi başvurusu yapılırken sunulması gereken evraklar şöyledir:

Türkiye’deki Bir Üniversiteden Mezun Doktorlardan İstenilen Evraklar

 • Pasaportun Türkçe tercüme edilmiş fotokopisi
 • İkamet kartının fotokopisi
 • İkametgah belgesi
 • Diploma fotokopisi
 • 2 vesikalık fotoğraf
 • Ön izin belgesini talep eden dilekçe
 • Yabancı doktor tarafından yazılan başvuru dilekçesi
 • Özel hastane veya klinik ile yabancı doktor arasında imzalanan, aylık ücret miktarının da belirtildiği hizmet sözleşmesi

Türkiye Dışındaki Bir Üniversiteden Mezun Doktorlardan İstenilen Evraklar

 • Pasaportun Türkçe tercüme edilmiş fotokopisi
 • İkamet kartının fotokopisi
 • İkametgah belgesi
 • Diploma fotokopisi
 • 2 vesikalık fotoğraf
 • Ön izin belgesini talep eden dilekçe
 • Yabancı doktor tarafından yazılan başvuru dilekçesi
 • Özel hastane veya klinik ile yabancı doktor arasında imzalanan, aylık ücret miktarının da belirtildiği hizmet sözleşmesi
 • YÖK tarafından verilen diploma denklik belgesi
 • Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) tarafından verilen Türkçe yeterlilik belgesi (en az B seviyesinde)
 • Yabancı doktorun geldiği ülkenin Sağlık Bakanlığından alınan mesleği yapmaya engel hallerinin olmadığına ilişkin yazı

Yabancı Doktorun Türkiye’deki Çalışma Şartları

Yabancı uyruklu doktorlar Türkiye’de sadece özel sağlık kuruluşlarında çalışabilirler. Devlet hastanelerinde çalışamazlar.

Yabancı hekim, yurt dışındaki bir tıp fakültesinden mezun ise diplomasının Türkiye’de çalışmaya uygun olduğunu Yükseköğretim Kurulu tarafından verilen denklik belgesi ile ispat etmelidir.

Özel hastane veya klinik ile yabancı doktor arasında imzalanan, aylık ücret miktarının da belirtildiği hizmet sözleşmesi, her iki tarafın da imzası olacak şekilde düzenlenmelidir.

Yabancı doktor eğitimini yurt dışında tamamlamış ise en az B düzeyinde Türkçe bildiğini ispat etmekle mükelleftir. Türkiye’deki bir tıp fakültesinden mezun doktor için böyle bir koşul geçerli değildir.

Yabancı Doktor Çalışma İzni Başvurusu İçin Gerekli Evraklar

Sağlık Bakanlığı’ndan ön izin belgesi alan yabancı uyruklu doktor, çalışma izni almak için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na müracaat etmelidir. Başvuru esnasında yabancı doktorun şu evrakları teslim etmesi beklenir:

 • Türkiye dışındaki bir üniversiteden mezun olan doktorun diplomasına YÖK tarafından verilen diploma denklik belgesi
 • Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) tarafından yapılan Türkçe yeterlilik sınavında en az B derecesinde başarı olunduğunu gösteren sınav sonuç belgesi (Söz konusu belge başvurudan en geç 1 yıl içinde bakanlığa teslim edilmelidir.)
 • Mesleğini ilk kez Türkiye’de icra edecek doktorların geldikleri ülkenin sağlık bakanlığından alınan mesleği yapmaya engel hallerinin olmadığına ilişkin yazı (Bu belge Türkiye’de üniversite mezuniyetinden sonra 1 yıl içinde başvuranlardan, başvuru tarihinde geri yönelik olarak 5 yıldır aralıksız Türkiye’de yaşayanlardan, ülkelerindeki olağanüstü hal veya savaş nedeniyle Türkiye’ye sığınanlardan istenmez.)
 • Özel hastane veya klinik ile yabancı doktor arasında imzalanan hizmet sözleşmesi
 • Hekimler için zorunlu mesleki mali sorumluluk sigortasına sahip olunduğunu gösteren evrak

Neden Ata Kurumsal?

Ata Kurumsal, profesyonel ekibi ve yılların deneyimiyle çalışma izni ve oturma izni başvurularını kusursuz bir şekilde gerçekleştirmektedir.

Bugüne kadar binlerce yabancının Türkiye’de çalışabilmesi için gereken tüm süreci başarıyla sonuçlandıran Ata Kurumsal Danışmanlık, toplu ya da bireysel tüm süreçlerde yanınızda olmaya devam ediyor.

Bizi 444 7 284 numaralı telefondan arayabilir ya da ofisimize uğrayarak Türk kahvemizi yudumlayarak daha detaylı bilgi alabilirsiniz.

Kaynak: atakurumsal.com