İşçinin yıllık izni bölünebilir mi? İşçi yıllık izni kaça bölünebilir? İşçinin yıllık izni bölünebilir mi? İşçi yıllık izni kaça bölünebilir?

Ankara’da Sulh Hukuk Mahkemesi’nde görülen bir alacak davasında mahkeme, WhatsApp yazışmalarını delil olarak kabul etmedi.

Yerel mahkeme, borç, senetle veya imzalı başka belgeyle ispat edilmeli kararını vererek tanık dinlenmesine de gerek görmeden davayı reddetmişti.

KARARI BÖLGE İDARE BOZDU

Davacının sunduğu "Elektronik ortamda bir yazışma niteliği taşıyan WhatsApp yazışmaları da delil olarak kabul edilecektir" şeklindeki Yargıtay kararına rağmen, davayı reddeden mahkeme kararını bölge idare mahkemesi bozdu.

OLAYIN GELİŞİMİ…

Olayın gelişimi şu şekilde: M.Ö, zor durumda olduğunu iddia ederek, E.S'den birkaç kez borç para aldı ve toplamda 15 bin lira borç para aldı. M.Ö'nün maddi durumu düzelince, E.S alacağının ödenmesini talep etti. Ancak M.Ö, çeşitli bahanelerle borcunu ödemekten kaçındı. Bunun üzerine E.S, WhatsApp mesajları aracılığıyla alacağının ödenme durumunu sordu.

ASLİYE HUKUK REDDETTİ

M.Ö, borcunu ödeyeceği yönünde yanıt verdi, ancak bir süre sonra borcu inkar etti. Bunun üzerine E.S, icra dairesinde takip başlattı. M.Ö, avukatı aracılığıyla borca itiraz etti ve icra takibini durdurdu. Ardından E.S, borcun ikrarını içeren yazışmaların kopyasıyla birlikte konuyu yargıya taşıdı. "Haksız eylemden kaynaklanan zarar" gerekçesiyle açılan davada, asliye hukuk mahkemesi hakimi, "Senet veya imzalı başka bir belge bulunmadığı için WhatsApp yazışmalarının delil olarak kabul edilemeyeceği" gerekçesiyle, davacının tanıklarının dinlenmesine de gerek olmadığına karar vererek davayı reddetti.

E.S'nin temyiz başvurusunun ardından bölge adliye mahkemesi, Yargıtay'ın WhatsApp yazışmalarının delil olarak kabul edilebileceği kararına atıfta bulunarak asliye hukuk mahkemesinin kararını bozdu. Yeniden görülen davada, asliye hukuk mahkemesi WhatsApp yazışmalarını delil kabul ederek, tanıkları dinledi ve davanın kabulüne karar verdi. Bu kararla birlikte alacaklı E.S'nin borçlu M.Ö hakkında başlattığı icra takibinin devam etmesine hükmetti.