Manisa'da bulunan bir Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nda görevli olan bir sağlık personeli, "tabip" kadrosunda görev yapmaktaydı. Ancak bu personel, Vali Yardımcısı tarafından onaylanan geçici bir görevlendirme ile 3 ay boyunca İl Ambulans Servisi Komuta Kontrol Merkezi'nde görevlendirilmişti.

Ancak, bu geçici görevlendirme kararı yargı tarafından iptal edildi. Yargı kararıyla birlikte, hekimin İl Ambulans Servisi Komuta Kontrol Merkezi'nde yapılan geçici görevlendirmesi sona erdi.

Genel Sağlık-İş: Vali Yardımcısı onayı ile geçici görevlendirmeye YD Kararı

Manisa’da bir Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nda (ASHİ) "tabip" kadrosunda görev yapan üyemiz, "Vali Yardımcısı" onayı ile 3 ay süreyle İl Ambulans Servisi Komuta Kontrol Merkezi’nde geçici görevlendirilmiştir.

Üyemiz, haksız ve hukuka aykırı geçici görevlendirme nedeniyle, mağduriyetinin giderilmesi talebiyle Sendikamız Genel Sağlık-İş’e başvurmuştur. Sendikamız Genel Sağlık-İş tarafından, Manisa 2. İdare Mahkemesi’nde “yürütmenin durdurulması” istemli iptal davası açılmıştır. Açılan davada, “geçici görevlendirme idari işleminin, Vali Yardımcısı tarafından onaylanması nedeniyle yetki yönünden hukuka aykırı olduğu, 1 mali yılda 2 ayı aşan geçici görevlendirme süresinin hukuka ve yasaya aykırı olduğu” belirtilmiştir.

Manisa 2. İdare Mahkemesi tarafından verilen kararda, “…dava konusu işlemin yetki unsuru yönünden hukuka aykırı bulunması ve görevlendirme süresi göz önünde bulundurulduğunda, dava konusu işlemin uygulanması hâlinde davacı açısından telâfisi güç zararların meydana gelebileceği sonucuna varılmaktadır.” denilerek, geçici görevlendirme idari işleminin yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiştir.

Kararı değerlendiren Sendikamız Genel Sağlık-İş Genel Başkanı Dr. Derya Uğur, “Yürütmenin durdurulması kararının ardından üyemiz, kadrosunun bulunduğu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu’ndaki görevine geri dönmüştür. Genel-Sağlık-İş, yine büyük bir mağduriyetin önüne geçmiş, idarenin yetkilerinin sınırsız olmadığı, bizzat idareye bir kez daha gösterilmiştir. Genel Sağlık-İş, her zaman üyelerinin yanında olmaya devam edecek, keyfi ve hukuka aykırı idari işlemlere karşı mücadelesini daima sürdürecektir.” diye konuştu.