SUT fiyatlarının artışından tüm hastaneler aynı oranda etkilenmedi. Bu artış, içinde bulunduğumuz ekonomik şartlar göz önüne alındığında sağlık çalışanlarının bütçesine bir miktar artış getirdiği bir gerçek Ancak yüksek enflasyon ve ekonomik koşullar, SUT fiyatlarını da olumsuz yönde etkilemiş olsada, sağlık teşkilatlarında çalışanların ekonomik koşullarını iyileştirmek açısından bu güncellemenin yetersiz olduğu görülmektedir.

Teşvik ödemelerinin artırılması veya azaltılması, hangi kadroya ne kadar teşvik ödemesi yapılacağını Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenmektedir. Ancak SUT fiyatlarının enflasyona göre güncellenmesi gerektiği konusunda birçok kişi hem fikir.

Ayrıca, SUT artışından YÖK'e bağlı üniversite hastanelerinde görevli sağlık personelinin yararlanamadığına dikkat çekilmektedir. Sağlık Bakanlığı'nda görevli personellerin ise SUT güncellemesi sonrasında aldıkları teşvik miktarları da paylaşılmıştır. Bu güncellemeye göre, farklı derece ve kademelerdeki sağlık personellerinin teşvik miktarları da değişiklik göstermektedir.

Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) güncellemesi sonrasında Sağlık Bakanlığı'nda görevli personellerin aldığı teşvik ödemelerinde bazı değişiklikler meydana gelmiştir. İşte bu güncelleme sonrasında bazı sağlık personellerinin aldığı teşvik miktarları:

- 1. derecenin 4. kademesindeki lisans mezunu sağlık memuru eylül ayında aldığı teşvik 2.591,84 TL'dir, bu rakamın artışı 625 TL'dir.

- 3. derecenin 4. kademesindeki bir sağlık memurunun aldığı teşvik 1.725 TL'dir.

- 3+1 sözleşmeli sağlık teknikeri 1.604 TL teşvik almış, artış 203 TL'dir.

- Kadrolu pozisyonda çalışan 1. derecenin 4. kademesindeki lisans mezunu sağlık teknikeri 1.597 TL teşvik almış, artış 893 TL'dir.

- 5. derecenin 1. kademesindeki lise mezunu hemşire 587 TL teşvik almış, artış 142 TL'dir.

- 1. derecenin 3. kademesindeki önlisans mezunu hemşire 2.105 TL teşvik almış, artış 1.036 TL'dir.

Öte yandan, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çalışan 1. derecenin 4. kademesindeki bir Uzman Doktor, eylül ayında 15.299 TL teşvik almıştır, bu rakamın artışı 3.866 TL'dir. Oransal olarak %33 daha fazla teşvikten yararlanmıştır. Aynı derece ve kademedeki bir uzman hekimin eylül ayında aldığı teşvik ise 26.000 TL'dir ve artış oranı %66'dır.