TUS 1. dönem yerleştirme sonuçlarında dermatoloji, plastik cerrahi, çocuk psikiyatrisi, nükleer tıp, sualtı hekimliği ve fizyoloji gibi branşların kontenjanları tamamen dolarken, pediatri, çocuk cerrahisi, göğüs cerrahisi ve genel cerrahi gibi kritik alanlarda kontenjanların büyük kısmı boş kaldı.

Ankara Tabip Odası (ATO), bu durumun toplum sağlığı için yıkıcı sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulundu.

Eğitim Kalitesinde Düşüş

ATO, TUS sonuçlarına ilişkin yaptığı açıklamada, bu yıl Mart ayında yaklaşık 23 bin hekim adayının sınava girdiğini ve bu adayların yüzde 90’ının barajı geçtiğini belirtti. Ancak, tıp fakültelerinin sayısının artması ve öğrenci kontenjanlarının genişlemesi, eğitim kalitesinde düşüşe yol açtı. Büyük ve köklü üniversitelerdeki eğitimin kalitesinin bozulduğu vurgulanan açıklamada, tıpta uzmanlık kontenjanlarının da bu durumdan etkilendiği ifade edildi.

Hastane Deposunda Çıkan Yangın Korkuttu! Hastane Deposunda Çıkan Yangın Korkuttu!

Sağlıkta İnsan Kaynağı Krizi

ATO açıklamasında, “Toplum sağlığını yakından ilgilendiren temel klinik branşlar ve cerrahi dallarda, kontenjanları artırılsa bile giderek daha az tercih edilmekte ve puanları düşmektedir. Bu durumun sonuçları toplum için yıkıcı olacaktır” denildi. Pediatri, çocuk cerrahisi, genel cerrahi, göğüs cerrahisi gibi branşların önemine dikkat çekilen açıklamada, bu alanlardaki hekim açığının büyük sağlık sorunlarına yol açabileceği belirtildi.

Sorunların Kaynağı…

Hekimler, tercih edilmeyen branşlarda insancıl olmayan iş yükü, sık ve yorucu nöbetler, ağır poliklinik yükü, performans sistemi, sağlıkta şiddet, mobbing, ağır malpraktis cezaları, ekonomik koşulların yetersizliği, akademide liyakat eksikliği, zorunlu hizmet yükümlülüğü gibi sorunların çözüm beklediğini belirtiyor. Bu sorunların çözülmesi için halk sağlığını önceleyen bir anlayışla hareket edilmesi gerektiği vurgulanıyor.

Geleceğe Yönelik Kaygılar Arttı

TUS sonuçlarında temel klinik branşlar ve cerrahi dalların tercih edilmemesi, bu alanlarda ileride ciddi sağlık hizmeti açığı yaratabilir. Sağlık sektöründe dengeli bir dağılım sağlanması ve hekimlerin çalışma koşullarının iyileştirilmesi, hem sağlık çalışanlarının hem de toplumun sağlığı için büyük önem taşıyor.