Önder Kahveci kamuda görev yapan ve Yardımcı Hizmetler Sınıfına tabi olan memurlarla ilgili 657 sayılı kanuna göre çalıştırıldıkları halde aynı kanun hükümlerine göre çalışan diğer memurlara oranla büyük bir ayrımcılığa maruz bırakıldıklarını belirtti.

YHS’nin öğrenim durumlarıyla eş değer derecelere yükselmelerinin mümkün olmadığının altını çizen Kahveci, yer değiştirme konusunda da büyük belirsizlikler ve sorunların yaşandığını, ailelerin parçalandığını, dolayısıyla yardımcı hizmetler sınıfındaki memurlara üvey evlat muamelesi yapıldığını söyledi.

Kahveci açıklamalarını şöyle sürdürdü:

Yardımcı Hizmetler Sınıfında yer alan personelin gerek mali haklarının gerekse özlük haklarının eşitlik ilkesi çerçevesinde düzenlenmesi gerekmektedir. Yardımcı hizmetlilerin sorunları kamu personel rejiminin kanayan yarasıdır. Bu mağduriyet mutlaka çözüme kavuşturulmalıdır.

Kamuda çalışma barışı, adalet,hakkaniyet, yardımcı hizmetlilerin Genel İdare Hizmetleri Sınıfına alınmasıyla sağlanacaktır. Kırmızı çizgimiz olarak ilan ettiğimiz hususlardan bir tanesi de yardımcı hizmetle sınıfında çalışan 110 bin meslektaşımızın GİH sınıfına geçirilmesidir.

Mali hakları kısıtlanmış, özlük hakları kırpılmış, her türlü haktan mahrum bırakılmış yardımcı hizmetliler GİH kadrosuna geçirilmelidir.