“BU İKTİDARDAN KURTULMAK İÇİN HERKESİ SANDIĞA ÇAĞIRIYORUZ”

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve Türk Dişhekimleri Birliği (TDB), Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimine ilişkin yaptıkları ortak açıklamada, "Topluma açlığı ve sağlıksızlığı dayatan bu iktidardan kurtulmak için 28 Mayıs tarihinde yapılacak seçimlerde oy kullanmaya ve sandıkta verilen oylara sahip çıkmaya çağırıyoruz" mesajını verdi.

“ANTİ DEOKRATİK BİR SÜREÇ YAŞIYORUZ”

“Seçim öncesi koşulların adil olmadığı, kamu kaynakları ve gücünün iktidardan yana kullanılarak muhalefetin sindirilmeye çalışıldığı antidemokratik bir süreci yaşıyoruz.” denilen açıklamada “Yirmi yıldır TÜİK'in yayımladığı doğru olmayan enflasyon rakamlarıyla ücretlerimiz ve satın alma gücümüz azaltılmaktadır. İktidar sermayeden yana politikalarını emekçilerin sömürüsünü derinleştirip alabildiğine güvencesizleştirerek sürdürmekte, yoksullaştırdıklarını artık açlığa mahkum etmektedir.” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, seçmene şu çağrı yapıldı:

* Bir avuç insanı zenginleştirirken topluma açlığı ve sağlıksızlığı dayatan bu iktidardan kurtulmak için,

* Kadınların özgür oldukları, şiddet nesnesi kılınmadıkları, sahiplendirilip öldürülmedikleri yarınlar için,

* Gençlerimizin yurt bulamadıkları için tarikatlara, cemaatlere teslim olmadıkları, geleceksiz kalmadıkları günler için,

* Doğanın ve geleceğimizin tahrip edilmemesi için,

* Yerüstü ve yer altı kaynaklarımızın yağmalanmaması için,

* Salgınlarda, depremlerde yüzbinlerce insanımızı kaybetmemek için,

* Çocuklarımızın ve gençlerimizin eğitiminin çağın gereklerine uygun bilimsel niteliğe ulaşması için,

* Özgür, özerk ve bilim üreten üniversiteler için,

* Yurttaşlarımızın demokratik iradesine saygı duyulduğu güzel günler için,

* Basın üzerinde yaratılan baskıcı politikalara son vermek için,

* İnsan hakları ihlallerinin olmadığı yarınlar için,

* Güvenli ve güvenceli çalışma ortamlarının sağlandığı ve kötü çalışma koşullarının düzeltildiği yarınlar için,

* İşsizliği azaltmak, atama ve işe alımlarda ayrımcılığa dur demek için,

Herkesi 28 Mayıs tarihinde seçimlerde oyumuzu kullanmaya ve sandıklarımızdaki oylara sahip çıkmaya çağırıyoruz.”

Editör: Serap