SES’ten Bakan Memişoğlu’na: Kullandığınız Dil, Piyasa Dilidir! SES’ten Bakan Memişoğlu’na: Kullandığınız Dil, Piyasa Dilidir!

Bu seçimler, mevcut TTB yönetiminin yerini alabilecek, hekimleri ve mesleğin değerlerini layıkıyla temsil edecek yeni bir yönetim belirleme fırsatı sunuyor.

TTB’nin Temsil Krizi ve Hekimlerin Sorumluluğu

Son 30 yıldır, TTB yönetimi hekimlik mesleğinin unsurlarını öncelik olarak görmeyip, etnik ve ülkemizin menfaatlerine zararlı unsurlar üretmekle eleştiriliyor. Bu sebeple, mevcut yönetimin değişmesi ve hekimleri daha iyi temsil eden bir yönetimin seçilmesi için hekimlere büyük bir sorumluluk düşüyor. Hekimler olarak, ay yıldızlı bayrağın gölgesinde huzurla görev yapan sağlık çalışanları olarak bu sorumluluğu gönüllü olarak üstleniyoruz.

Türk Hekimlerinin Vatanseverlik Geleneği

Türk hekimleri, ülkenin zor zamanlarında vatanseverliklerini göstererek, beyaz önlüklerini vatanlarına siper etmekten çekinmemiştir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vücudunu emanet edecek kadar güvendiği Türk hekimleri, bugün de en büyük meslek çatı örgütü olan Türk Tabipleri Birliği’ni içine düştüğü buhrandan kurtarmak için tereddüt etmemektedir.

Milli Çizgideki Tabip Odalarının Mücadelesi

Bu amaçla, üç yıl önce Ordu Tabip Odası’nın çağrısıyla başlayan milli çizgideki tabip odalarının istişare toplantıları, sırasıyla Aksaray, Konya, Kayseri ve Ankara’da devam etmiştir. Bu toplantıların sonunda, yaklaşık 25 tabip odası, Çağdaş Hekimler Grubu platformu ile seçim ittifakı yaparak, TTB seçimli genel kuruluna “Çağdaş Türk Hekimleri Birliği” platformu ile katılma kararı almıştır.

Yeni Yönetimin Hedefleri

Seçimlerde başarılı olmamız halinde, önceliğimiz hekimlik mesleğini hak ettiği değerlere yeniden kavuşturmak olacaktır. Mevcut TTB yönetiminin milli menfaatlere ve hekimlik mesleğine zarar veren yöntemlerinden vazgeçilmesi ve hekimlerin yeniden TTB’ye sahip çıkması sağlanacaktır. Hekimlerimizin, Nusret Fişek, Refik Saydam ve Tıbbiyeli Hikmet gibi meslek aşkıyla fedakarca çalışmalarına yön vermek en büyük amacımız olacaktır.

Seçilmeyi başardığımız takdirde, TTB’nin 11 kişilik merkez yönetim kurulu komisyonunda Ordu Tabip Odası temsilcisi olarak yer almak benim için ayrı bir gurur vesilesi olacaktır.

Saygılarımla,
Uzm. Dr. Ali Coşkun
Ordu Tabip Odası Büyük Kongre Delegesi