Hastane Tuvaletinde Gizli Kamera Skandalı! Yıllarca Görüntü Kaydetmiş Hastane Tuvaletinde Gizli Kamera Skandalı! Yıllarca Görüntü Kaydetmiş

TTB tarafından yapılan açıklamada, LGBTİQ+ Çalışma Grubu'nun hekimlerin yanı sıra LGBTİQ+ hak savunucularının da yer aldığı bir yapıya sahip olduğu belirtildi. Çalışma grubunun ilk toplantısının 11 Mart 2024 tarihinde TTB merkezinde gerçekleştirildiği ifade edildi.

Bu adım, TTB'nin toplumun çeşitli kesimlerine yönelik duyarlılığını ve sağlık hizmetlerinin daha kapsayıcı bir şekilde sunulması konusundaki taahhüdünü gösteriyor.

Toplantıda alınan kararlar şöyle:

  • Etkinliklere başlanmadan önce TTB mevzuatı, etik bildirgeleri ve tutum belgeleri referans alınarak bir çalışma grubu yönergesi ile ilke ve tutum belgeleri hazırlanacak. Metinlere iki hafta sonra yapılacak toplantıda son şekli verilecek.
  • İletişim sürdürülebilmesi amacıyla bir Whatsapp grubu kurulacak. LGBTİQ+ sağlığı alanında çalışma ve birikimlerini paylaşmak isteyen hekimler, tıp öğrencileri, aktivistler gruba davet edilecek.
  • Toplantı raporları, etkinlikler, üretilen çalışmalar, belge ve veriler çalışma grubu adına açılan e-posta adresinin bulut hesabında çalışma grubu üyelerine açık olarak arşivlenecek.
  • Yönerge, ilke ve tutum metinlerinin tamamlanmasının ardından çalışma grubu içindeki tüm bileşenlerin (hekimler, tıp öğrencileri, diş hekimleri, psikologlar, sağlık emek-meslek örgütü temsilcileri, hukukçular, LGBTİQ+ örgütleri vb.) temsil edileceği bir yürütme kurulu seçilecek.
  • Yönerge, ilke ve tutum metinleri tamamlanmasının ardından TTB Merkez Konseyi’ne sunulacak. Karşılıklı beklentilerin görüşüleceği ve ortak çalışma sürecinin planlanacağı bir toplantı talep edilecek.
  • Yönerge, ilke ve tutum metinleri tamamlanmasının ve TTB Merkez Konseyi ile görüşülmesinin ardından TTB’de hekimlerin, tıp öğrencilerinin, sağlık emek-meslek örgütlerinin, LGBTİQ+ örgütlerinin ve aktivistlerin davet edilecek bir tanışma toplantısı düzenlenecek.
  • “İnterseks Belgeseli” film gösterimi olarak yayımlanacak. Film gösterimi için uygun seçenekler değerlendirilecek.
  • Türkiye’de transların sağlık gereksinimleri arasında önemli bir alt başlık olan “cinsiyet uyum sürecinin standardize edilmesi” için referans niteliği oluşturacak bir bilimsel sempozyum için hazırlık yapılacak. LGBTİQ+ örgütlerinin de davet edildiği çevrimiçi toplantılar yürütülecek.
  • 2. İnterseks Çalıştayı’nın hazırlık çalışmaları planlanacak. İnterseks alanında çalışan çocuk endokrinolojisi dernekleri ile iletişim kurulacak.