Devletin bir örümcek ağına benzediğini söyleyen Türk Sağlık Sen Şube Başkanı İbrahim Ekiz, örümcek ağının her tarafı sardığını ama gözle görülmediğini belirtti.

İbrahim Ekiz, yaptığı uyarıda şunları söyledi:

Makamın gücüne, koltuğunun arkasına sığınıp malum sendikaya üye yapmaya çalışanlara sesleniyoruz, “Bu size son uyarımızdır. Halinizi davranışlarınızı düzeltin, fütursuzluğunuza son verin, devletin makamlarının millete hizmet etme yerleri olarak değil de, birilerinin talimatlarını yerine getirme, bazılarının dümenine su taşıma ve buralarda birilerine diyet borcu varmış gibi işler yapanlar nedeniyle Türkiye’nin neler kaybettiği, nasıl kanlı darbe girişimlerine maruz kaldığı ortadadır bilinmektedir.

Biz kamuda birilerine değil Devlete sadakat ve Türk Milletine hizmeti şiar edinmiş bir sendikayız. Onun bunun adamı değil işini bilen liyakat sahibi yöneticiler istediğimizi her platformda dile getirdik, getirmeye de devam ediyoruz. Bu bizim meselemiz değil memleketin ve milletin geleceğinin meselesidir. Fakat görüyoruz ki biz hassasiyet beklerken bazı yöneticiler onlara bir kez daha hatırlatıyoruz; Oturdukları o makamlar bir sendikanın değil devletin makamıdır. Devletimiz bu makamları verirken devletin işlerini yapmak, millete hizmet etmek, çalışanına karşı adil olmak; kurumunu her anlamla düzgün işleyen, saygın kurumlar haline getirerek devletin halkı nazarında her zaman saygınlığını korumasını sağlamanız için sizlere bu görevler verilmektedir. Sizden millet hizmet beklemekte, çalışan adalet görmek istemektedir.

Bu vazifelerini unutup sendikacılığa hevesli iseniz, istifa edin o makamlardan, koltuklarınızı bırakın gelin sahaya sizle sendikal mücadeleye varız. Fakat makamın gücüne koltuğunun arkasına sığınıp malum sene üye yapmaya çalışmanıza asla müsaade etmeyiz. Size gereken cevabı tüm platformlarda veririz.

Ankara’da dahil olmak üzere devletin tüm makamlarına sizi şikayet ederek, gereğinin yapılmasını isteriz. Gereğini de yaparız, kimseden çekinmeyiz.

Bu size son uyarımızdır. Halinizi davranışlarınızı düzeltin, fütursuzluğunuza son verin ve aklınızı başınıza alın. Herkes haddini ve hududunu bilecek”