Türk Sağlık Sen’den yapılan açıklamada, Sağlık Bakanlığı’na yapılan başvuruda, aile sağlığı çalışanlarının destek ve teşvik ücretleri ile ilgili oranlarının yeniden belirlenmesi talep edildi.

Başvuruda aile sağlığı çalışanları açısından  destek ve teşvik oranları ile ilgili yapılan düzenlemenin yetersiz kaldığı belirtildi. Belirlenen oranların düşüklüğü nedeniyle söz konusu düzenlemenin adaletten uzak olduğu, ücrette adaletin sağlanması ilkesine de aykırılık teşkil ettiği ve çalışma barışını zedelediği ifade edildi.

Başvurumuzda mevzuat değişikliği yapılarak aile sağlığı çalışanlarına yapılan destek ve teşvik ödeme oranlarının yükseltilmesi  istendi.