Eski Başhekimi Dr. Yılmaz Güray Hayatını Kaybetti! Eski Başhekimi Dr. Yılmaz Güray Hayatını Kaybetti!

Cumhuriyet Gazetesi’nde yer alan haberde, Dr. Usta, iktidarın sağlık politikalarına yönelik eleştirilerini ve Almanya’daki deneyimlerini paylaştı.

Giresun doğumlu olan Dr. Görkem Usta, 2019 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. Tıpta Uzmanlık Sınavı’nı kazanarak Hacettepe Üniversitesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı’nda çalışmaya başlayan Usta, Covid-19 pandemisi sırasında yoğun bakımda görev yaptı. 

Türkiye’deki çalışma koşullarından ve sağlık sisteminin yetersizliklerinden dolayı yıprandığını belirten Usta, Almanya’ya gitmeye karar verdiğini anlattı.

Çalışma Koşullarındaki Farklar

Dr. Usta, Türkiye’de asistan hekim olarak çalışmanın zorluklarından bahsederek, Almanya’daki çalışma koşullarının çok daha insani olduğunu söyledi. Türkiye’de doktorların çalışma saatlerinin belirsiz olduğunu ve maddi karşılık almadan uzun saatler çalışmak zorunda kaldıklarını ifade etti. Almanya’da ise nöbet sonrası izin uygulamasının tartışmasız bir şekilde uygulandığını, çalışma saatlerinin belirli ve düzenli olduğunu vurguladı.

Sağlıkta Şiddet Almanya’da yok!

Sağlıkta şiddet olaylarının Türkiye’de çok yaygın olduğunu, Almanya’da ise böyle bir durumun söz konusu olmadığını belirten Dr. Usta, Türk meslektaşlarına yapılan şiddet olaylarını Almanya’daki meslektaşlarına anlattığında büyük bir şaşkınlıkla karşılandığını dile getirdi. Ayrıca, Türkiye’de mobbing ve zorlu çalışma koşulları nedeniyle birçok doktorun mesleği bırakmak veya yurt dışına gitmek zorunda kaldığını söyledi.

İş Düzeni Türkiye’deki Gibi Değil

Almanya’daki iş düzeninin, Türkiye’deki gibi belirsiz olmadığını belirten Dr. Usta, Almanya’da 6 hafta yıllık izin hakkı olduğunu ve bu sayede ailesiyle daha sık görüşme fırsatı bulduğunu ifade etti. Türkiye’de ise yıllık iznin sadece 3 hafta olduğunu ve ailesiyle yeterince vakit geçiremediğini dile getirdi.

“Bakan Koca’ya Katılmıyorum”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın “Doktorlar geri dönmek istiyor” açıklamasına katılmadığını belirten Dr. Usta, çevresindeki hiçbir doktorun geri dönmediğini, aksine daha fazla doktorun Almanya’ya geldiğini söyledi. Türkiye’deki çalışma koşullarının doktorları yurtdışına göçe zorladığını vurguladı.

Almanya’daki Sağlık Sistemi

Almanya’daki aile hekimliği sisteminin çok iyi işlediğini ve sağlık sorunlarının büyük çoğunluğunun aile hekimliklerinde çözüldüğünü belirten Dr. Usta, hastanelerin sadece gerçekten ihtiyaç duyan hastalar tarafından kullanıldığını söyledi. Türkiye’de ise açık randevu sisteminin suistimal edildiğini ve bu yüzden gerçek ihtiyacı olan hastaların randevu bulmakta zorlandığını ifade etti.

Dr. Usta, Almanya’daki sağlık sisteminin Türkiye’ye kıyasla çok daha düzenli ve verimli olduğunu, Türkiye’de sağlık çalışanlarının daha insani koşullarda çalışabilmesi için sistemin gözden geçirilmesi gerektiğini söyledi.