Konuya ilişkin şeffaflık ve hesap verebilirlik eksikliğine vurgu yaparak yapılan açıklamada, Sağlık Bakanlığı'nın sessizliği ve konuyla ilgili değerlendirme notlarının basına sızdırılarak aşılmaya çalışıldığı ifade edildi.

Türk Tabipleri Birliği, şehir hastanelerinin toplam kira harcamasının 130 milyar 767 milyon 346 bin TL olduğunu belirterek, 2024 yılı bütçesinde şehir hastanelerine yapılacak ödemelerin Sağlık Bakanlığı bütçesinin yüzde 11,4'ünü oluşturduğuna dikkat çekti. Ayrıca, 2011 yılından itibaren şirket değişiklikleri ve ihalelere giremeyen şirketlere hisse devirleri gibi durumların, Sayıştay raporlarında ayrıntılı bir şekilde belirtildiğine vurgu yapılarak, şirketlere uygulanmayan yaptırımların da tespit edildiği ifade edildi.

Türk Tabipleri Birliği'nin çağrısında, Sağlık Bakanlığı'nın şehir hastaneleriyle ilgili olarak sözleşmeleri gözden geçirerek kira sözleşmelerini anlaşmayla tazminatsız olarak feshetmesi, sözleşmelerin mevzuat ve sözleşmelere uygunluğunu denetleyerek gerekli yaptırımları uygulaması ve sözleşmelerin gerektiğinde feshedilmesi talep edildi. Ayrıca, Sağlık Bakanlığı'nın, şehir hastanelerinin neden satışa çıkarıldığı, hangi koşullarda hangi ülkelere satılacağı ve sözleşme değişiklikleriyle ilgili şeffaf bir şekilde kamuoyunu bilgilendirmesi istendi.

Türk Tabipleri Birliği, kamu-özel işbirliği modeli ile yapılan şehir hastanelerinin kamusal sağlık hizmetinin temel kabullerine göre yeniden yapılandırılmasını, şehir hastanelerinin sözleşmelerinin tazminatsız olarak feshedilmesini, kamu zararının belirlenerek sorumlulardan geri alınmasını ve sağlık çalışanlarının adil bir iş ortamına ve gelire kavuşmasını talep etti.

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi