Aile Hekimlerinden Uzaktan Sağlık Hizmetine Sert Tepki Aile Hekimlerinden Uzaktan Sağlık Hizmetine Sert Tepki

2024-2026 Dönemi Görev Dağılımı

TTB Merkez Konseyi'nin 2024-2026 dönemi için görev dağılımı şu şekilde belirlendi:

- Başkan: Alpay Azap

- 2. Başkan: Mualla Pınar Saip

- Genel Sekreter: Hilmi Önder Okay

- Muhasip Üye: Ali Karakoç

- Veznedar Üye: Nilüfer Ustael

- Üyeler: Ali Osman Karababa, Mehmet Şerif Demir, Murat Erkan, Güzide Elitez, Ali Kanatlı, Ayşegül Ateş Tarla

Prof. Dr. Alpay Azap’ın Kariyeri

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı olan Prof. Dr. Alpay Azap, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Ayrıca, Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi olan Azap, Kovid-19 salgını sürecinde Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyeliği de yapmıştı.