Konu, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde görev yapan hekimler tarafından hazırlanan ve hakemli uluslararası bir dergide yayınlanan "Cinsiyet Disforisi Olan Ergenlere Endokrinolojik Yaklaşım: Türkiye'de Üçüncü Basamak Bir Merkezde Pediatrik Endokrinoloji Bölümü Deneyimi" başlıklı makale etrafında dönüyor. Ancak söz konusu gazeteler, iddiaya göre makaledeki bilgileri çarpıtarak ve yanıltıcı şekilde yorumlayarak hekimleri hedef aldı.

TTB, üç gazete hakkındaki şikayet dilekçelerinde, makale yazarı hekimlerin fotoğraflarının haberlerde kullanıldığına ve söz konusu çalışmanın tamamının bilimsel olarak değerlendirilmeden, ilgili bilim insanlarının görüşlerine başvurulmadan haberlerin hazırlandığına dikkat çekti. Ayrıca, haberlerin içeriğinde nefret söylemi ve ayrımcılığın yer aldığı ve bu tür haberlerin Anayasa ve insan hakları hukukunu ihlal ettiği ifade edildi.

TTB'nin açıklamasında, haberlerin gerçeğe aykırı, saygınlığı hedef alan ve kişileri fotoğraflarıyla etiketleyerek şiddete açık hale getiren bir nitelik taşıdığı belirtildi. Bu tür haberlerin, hem hekimlerin tıbbi değerlendirme ve destek alma süreçlerini olumsuz etkilediği hem de toplum içinde damgalanma korkusu yaratarak tıbbi yardım almama davranışına yol açtığı vurgulandı.

TTB, basın özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyecek nitelikte olduğu düşüncesiyle, halk sağlığını tehlikeye atan bu tür haberlerin yayınlanmasına karşı adımlar atmaya devam edeceğini ifade etti. Basın Konseyi'nin, bu konuda nasıl bir adım atacağı ve söz konusu gazetelerin bu iddialara nasıl yanıt vereceği merak konusu olarak bekleniyor.

YAPTIRIM KARARI TALEBİ

Şikayet yazılarında son olarak; gazeteciliğin ahlaka aykırı özel amaç ve çıkarlara alet edilemeyeceği, gazetecinin halkın haber alma ve gerçekleri öğrenme hakkını gözetmesi gerektiği, haberlerde kişileri ve kuruluşları eleştiri sınırlarının ötesinde küçük düşüren, aşağılayan veya iftira niteliği taşıyan ifadelere yer verilemeyeceği, soruşturulması gazetecilik olanakları içinde bulunan haberlerin soruşturulmaksızın veya doğruluğuna emin olmaksızın yayınlanamayacağı ve gazetecilerin şiddet, nefret, zorbalık ve ayrımcılığı özendirici, insani değerleri incitici yayın yapamayacağı şeklindeki Basın Meslek İlkeleri’nin ihlali nedeniyle gerekli incelemenin yapılarak gazeteler hakkında yaptırım kararı verilmesini talep edildi.