Müzakerelerin başlangıcı 1 Ağustos tarihinde gerçekleşmişti ve toplu sözleşme süreci sona erdi. Tüm memurları ilgilendiren 50 maddelik genel kazanımın yanı sıra, Diyanet ve Vakıf Hizmetleri kolunda 6. Dönem kazanımlarına yeni eklemeler yapıldığı açıklandı.

 Diyanet Sen tarafından yapılan açıklamada, imamlar için özellikle Ramazan ayında fazla çalışma ücretlerinin %100 artırılarak iki katına çıkarıldığı vurgulandı. Bu kazanımın diğer hizmet kolunda yer almayan özel bir avantaj olduğuna dikkat çekildi.

 İşte hizmet kolu kazanımları:

 1- Din Hizmetleri Sınıfında yer alan Sözleşmeli İmam Hatip ve Müezzin Kayyımların ek ödeme oranlarında 5 puan artış sağladık.

 2- Yaz Kur’an Kurslarında 15 saat olan haftalık ek ders ücreti saatini 20 saate çıkardık.

 3- Sözleşmeli Kur’an Kursu Öğreticilerine verilen eğitim öğretim yılına hazırlık ödeneğinde artış sağladık.

 4- Kadrolu Kur’an Kursu Öğreticilerinin yararlandığı gezi, konferans, kurs ve seminerlerde görevlendirilmeleri ve idari izin nedeniyle yerine getiremedikleri dersler için alınan ek ders ücretinden sözleşmeli Kuran Kursu Öğreticilerinin de yararlanmasını sağladık.

 5- Yatılı Kur’an Kurslarında görev yapan Kur’an Kursu Öğreticilerinin gece nöbeti ek ders saatini % 30 artırdık.

 6- Kur’an Kursu Öğreticilerine eğitim yılı başında öğrenci kaydına ilişkin çalışmalar kapsamında verilen ek ders ücretini % 30 artırdık.

 7- Kariyer basamaklarında yer alan “baş” unvanlı kadrolarda görev yapan (Baş vaiz, Kuran Kursu Başöğreticisi, ve Baş İmam Hatip) tüm personelin din hizmetleri tazminatını 10 puan artırdık.

 8- Kariyer basamaklarında yer alan “uzman” unvanlı kadrolarda görev yapan ( Uzman vaiz, Uzman Kuran Kursu Öğreticisi, Uzman İmam Hatip, Baş Müezzin) tüm personelin din hizmetleri tazminatını 5 puan artırdık.

 9- Vaizlerin din hizmeti tazminatını artırdık.

 10- Tüm unvanlardaki vaizlerin ulusal bayram ve genel tatil günlerinde fiili olarak çalıştıkları günler için fazla çalışma ücretlerini % 100 artırarak iki katına çıkardık.

 11- Ramazan ayı fazla çalışma ücretini % 100 artış ile iki katına çıkardık

 12- Murakıpların din hizmetleri tazminatını 15 puan artırdık.