Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair Yönetmelik bugün yayımlanan Resmi Gazete’nin 32548 sayılı nüshasında yer aldı.

Yapılan değişiklik TUS bölüm değişikliğine yönelik düzenleme olduğu görülürken, her TUS bölüm değiştirmesi ile ilgili sonraki TUS kesintisi %2’den %5’e yükseltildi.

Yayımlanan yeni yönetmeliğe göre; uzmanlık eğitimine devam ederken ya da istifa eden veya eğitime başlamayanların yeniden girecekleri ilk sınavda, yerleştirmeye esas mesleki bilgi puanından düşürme oranı yüzde 2’den yüzde 5’e yükseltilmiştir.

Sağlık Bakanlığından:

TIPTA VE DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Bakan Koca Başhekimleri Yeniden Topladı Bakan Koca Başhekimleri Yeniden Topladı

MADDE 1- 3/9/2022 tarihli ve 31942 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinin 13 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “% 2” ibaresi “% 5” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.