Cumhuriyet gazetesinden Merve Kılıç'ın haberine göre, Genel Sağlık-İş Sendikası Genel Başkanı Derya Uğur, öğrenci yerleştirmenin, fakültelerin niteliksel olarak yetersiz olduğu gerçeği göz önüne alınmadan yapıldığını ifade etti. Uğur, yeni bir tıp fakültesi açılması durumunda öncelikle binaların, laboratuvarların, kütüphanenin, araç gereç donanımının ve Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin hazır edilmesi gerektiğini vurgulayarak şunları söyledi:

"Ancak ülkemizde, araç gereç, donanım ve en önemlisi akademik kadro eksikliği olmadan tıp fakültesi açılıyor. Fakülteler, devlet hastanesi tabelasının sökülüp SUAM tabelasının asılmasıyla birlikte bir uygulama ve araştırma merkezi gibi görünebiliyor."

Sendika Başkanı, bu durumun sadece Çorum Hitit Üniversitesi'nde değil, ülke genelindeki tıp fakültelerinde yaşanan bir sorun olduğuna dikkat çekti. Açılan fakültelerin yeterli altyapıya ve nitelikli öğretim üyelerine sahip olmamasının, öğrenci eğitimini olumsuz etkilediğini belirtti. Sendika, sağlık alanında kaliteli bir eğitim için gerekli olan unsurların göz ardı edilmemesi ve eksikliklerin giderilmesi çağrısında bulundu.

Tıp Fakültelerindeki Kalite Düşüşü, Halk Sağlığını Tehdit Ediyor

Genel Sağlık-İş Sendikası Başkanı Derya Uğur, özel hastanelerin ve hastane zincirlerinin tıp fakültesi açma trendine dikkat çekerek, devlet üniversitelerindeki tıp fakültesi açılışlarında ise daha çok siyasi unsurların öne çıktığına vurgu yaptı. Uğur, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Tıp fakültelerinde eğitim kalitesi çok düşmüş durumda. Artan kontenjanlar, öğretim görevlisi başına düşen öğrenci sayısını ciddi şekilde artırdı. Bu durum, öğrencilere uygulamalı tıp eğitimini zorlaştırıyor. Ayrıca, bilimsel niteliklere sahip olan akademik kadroların yurtdışına kaçırılması, tıp fakültesi mezunlarının hasta görmeden diplomalarını almasına neden oluyor."

Uğur, olumsuz şartlarda donanımlı ve nitelikli hekim yetiştirmenin giderek zorlaştığını belirtirken, eğitim ve öğretimdeki kalite düşüşünün bir halk sağlığı sorunu olduğuna dikkat çekti. Sendika Başkanı, bundan sonra atılacak adımların, yeni tıp fakülteleri açmak yerine, var olan fakültelerin niteliklerini artırmaya odaklanması gerektiğini ifade etti.

Prof. Dr. Necmettin Çıkılı Hayatını Kaybetti! Prof. Dr. Necmettin Çıkılı Hayatını Kaybetti!

Uğur, "Halk sağlığını koruyabilmek için, tıp fakültelerindeki eğitim standartlarını yükseltmek ve nitelikli hekimler yetiştirmek büyük önem taşıyor. Bu noktada, devlet üniversitelerinde siyasi etmenlerin değil, bilimsel ve kaliteli eğitimin öncelik kazanması gerekiyor." şeklinde konuştu.

Editör: Serap