İzmir Tabip Odası Başkanı Süleyman Kaynak, iki kamu üniversitesinde görev yapan 85 öğretim üyesinin istifa ettiğini belirtti ve bu durumu "çok acı" olarak nitelendirdi.

"Üniversitelerdeki Öğretim Üyelerinin Göçü!

Türkiye'deki üniversitelerin içi, siyasal etkilere maruz kaldığı ve finansal zorluklar yaşadığı bir dönemde, sağlık sektörü ve tıp eğitimi büyük tehditlerle karşı karşıya. İzmir Tabip Odası Başkanı Süleyman Kaynak, yaklaşık 54 öğretim üyesinin Dokuz Eylül Üniversitesi'nden ve 31 öğretim üyesinin Ege Üniversitesi'nden ayrıldığını veya ayrılmak için başvuruda bulunduğunu belirtti.

Tıp Eğitimi ve Sağlık Sistemi Tehlikede"

Üniversitelerin Sorunları: Üniversiteler, son yıllarda siyasal baskılara ve finansal sorunlara karşı koymak zorunda kaldı. Özellikle atanan rektörlerin etkisi altında çalışan üniversiteler, özgürlüklerini ve bağımsızlıklarını kaybetmiş gibi görünüyor.

Üniversite Hastanelerinin Rolü: Üniversite hastaneleri, tıp alanındaki araştırma, geliştirme ve bilimsel etkinliklerin merkezi olarak önemli bir rol oynar. Ancak finansal sorunlar nedeniyle bu kurumlar, Sağlıkta Dönüşüm programının bir parçası haline getiriliyor.

Öğretim Üyelerinin Durumu: Üniversite hastanelerinde çalışan öğretim üyeleri, hem akademik çalışmalar hem de hasta bakımı gibi görevleri yerine getiriyor. Finansal zorluklar nedeniyle öğretim üyeleri, bu kurumlara finansal katkı sağlamak için hasta tedavilerine yönlendiriliyor.

Özerklik ve Özgürlük: Kaynak, üniversitelerin özerk olmalarının ve daha büyük bir özgürlük ortamında çalışmalarının sağlanması gerektiğini vurguluyor. Ancak atanan rektörler ve finansal zorluklar nedeniyle üniversiteler, daha fazla bağımlı hale geliyor.

Sağlık Sektöründe Değişim: Sağlık sektöründeki değişimler, tıp eğitimini ve hasta bakımını etkiliyor. Öğretim üyelerinin finansal olarak hastanelere katkı sağlamak amacıyla klinik görevlere zorlanması, sağlık sisteminde önemli bir değişikliğin işareti olarak kabul edilebilir.