Geçen yıl eylül ayında hazırlanan Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu raporuna göre, Manisa İl Ambulans Servisi Başhekimliği Tıbbi Deposu'nda usule aykırı işlemler yapıldığı belirlendi. İğne, enjektör, bandaj, tek kullanımlık eldiven ve maske gibi malzemelerde giriş ve çıkış miktarları arasında uyumsuzluklar bulunurken, bazı malzemelerin teslim alıcısı belirsizdi ve imzası bulunmayan fişler tespit edildi.

Raporda ayrıca, toplu tüketim çıkışları yapıldığı ve bu çıkışların kayıtlarda yer almadığı belirtildi. Bu durumun kamunun zarara uğramasına neden olduğu vurgulanırken, tüketilmeyecek stok olmasına rağmen ihtiyacın üzerinde alımlar yapıldığı da rapora yansıdı.

DMO Sağlık Market alımlarında ise ihtiyaçların mevzuata uygun şekilde belirlenmediği ve kurumun bu süreci düzgün yönetmediği vurgulandı. Müfettiş raporunda, dönemin Taşınır Kayıt Yetkilisi İ. H. B.'ın Mal Yönetmeliği'ne aykırı toplu çıkışlar yaptığı, stok hareketlerinde gerçeğe aykırı değişiklikler yaptığı ve kayıtlarda karşılığı olmayan malzemelerin çıkışını teslim alan imzası olmaksızın gerçekleştirdiği belirlendi. Bu usulsüz işlemlerle B.'ın tıbbi malzemeleri kayıtlardan düşerek kamu zararına sebebiyet verdiğine vurgu yapıldı.

Kamuda 3 Ana Başlıkta Tasarruf Dönemi Başlıyor Kamuda 3 Ana Başlıkta Tasarruf Dönemi Başlıyor

Manisa İl Ambulans Servisi, geçen yıl eylülde yapılan teftiş sonucu sorumlulara çeşitli cezalar verildiğini, ancak zamanaşımı nedeniyle disiplin cezalarının uygulanamadığını açıkladı. Olayla ilgili detaylı soruşturma devam ediyor.

FİRMA YETKİLİLERİ İLE YAKIN İLİŞKİ

B.’ın Başhekimliğe malzeme temin eden firma yetkilileri ile yakın ilişkiler kurduğunun da altı çizildi. B.’ın Devlet Malzeme Ofisi talep dönemlerinde Başhekimliğin ihtiyacının bulunmadığı iğne, eldiven, maske, bandaj gibi malzemelerin eklediği veya talep miktarlarının arttırılmasına sebep verdiği ifade edildi. Bu nedenle 1/8 oranın aylıktan kesme ve 30 ihtar puanı cezası alması gerektiği kaydedildi. Barmaksız’ın ayrıca Manisa dışında başka bir sağlık tesisine atanmasının da uygun olacağı ifade edildi. Yaşananlarda sorumluluğu bulunan bir diğer kişi ise Manisa İl Sağlık Müdürlüğü Destek Hizmetleri Başkan Yardımcısı H. K. oldu. Hastalarda kullanıldığı ispat edilemeyen malzemeler nedeniyle oluşan 70 bin 784 TL’lik kamu zararının B. ve Kesgin’den alınmasının uygun olacağı da belirtildi.

K.’in mevzuata aykırı işlemler ile düzenlenen usulsüz belgeler konusunda görev ve sorumluluklarını yerine getirirken kusurlu davrandığı belirlendi. Bu gerekçeyle 30 ihtar puanı verilmesi gerektiği dile getirildi. Hastalarda kullanıldığı ispatlanamayan malzemeler nedeniyle oluşan 45 bin 875 TL’lik kamu zararının, H. K. ve Taşınır Kayıt Yetkilisi N. K. K.’dan tahsilinin uygun olacağı belirtildi.

Müfettiş raporunda, İl Ambulans Servisi Başhekimi Uzm. Dr. G. A. U.’ın bir yönetici olarak gerekli dikkat ve özeni göstermediğinin altı çizildi. Raporda, “90 kalem tıbbi sarf malzeme alım ihalesine ilişkin düzenlenen ve pahalı nitelikteki bir kısım malzeme için ihtiyacın üzerinde miktarlarda talep bulunan ihtiyaç tespit tutanağında imzasının bulunduğu” denilerek, resmi belge, araç ve gereçlerin kullanılması konusunda kusuru olduğu gerekçesiyle 30 ihtar puanı cezası ile cezalandırılması gerektiği belirtildi.