Çalışanlar o ay içerisinde toplam ne kadar gelirinin olacağını bilmeden banka hesaplarını kontrol etmeye devam ediyor.

Sağlık Çalışanları ve Teşvik Ek Ödeme Sorunsalı

Sağlık personellerinin her ay aldıkları gelirlerin büyük bir kısmı, ne zaman ödeneceği belli olmayan "Teşvik Ek Ödeme" kapsamında değerlendiriliyor. 

Resmi Yazışmalarda Dijitale Geçilerek Devlet 5 Milyar Lira Tasarruf Sağladı Resmi Yazışmalarda Dijitale Geçilerek Devlet 5 Milyar Lira Tasarruf Sağladı

Yönetmelikte "Ek Ödeme aylık dönemlerde yapılır" ibaresi yer alsa da, net bir ödeme tarihi belirtilmemiş olması, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın mülkiyet hakkına aykırılık teşkil ediyor.

Mülkiyet hakkı ihlali yapılıyor

Önceki performans yönetmeliğinde her ayın 20'sinde yapılması gereken ödemeler belirtilirken, teşvik yönetmeliğinde net bir tarih olmaması suistimal riskini artırıyor. Sağlık çalışanlarının gelirlerinden faydalanma ve tasarruf etme yetkilerinin kısıtlanması mülkiyet hakkının ihlali olarak değerlendiriliyor.

Sendikalar dava açacak

Tıp fakültelerinde teşvik ek ödemeleri birkaç ay gecikebiliyor ve bu durum özellikle hekimler arasında ciddi rahatsızlığa yol açıyor. Bu konuda mağdur olan hekimlerin talepleri doğrultusunda yeni kurulan hekim sendikaları hukuki süreci başlatmaya hazır olduklarını belirtti.

Dünyada başka örneği yok

Diğer taraftan hekim sendikaları, Sağlık Bakanlığı'na çağrıda bulunarak, hekim ve sağlık çalışanlarının farklı kalemler adı altında yapılan ve dünyada başka örneği bulunmayan ek ödemelerden kurtarılması gerektiğini ifade ediyor. Ayrıca, her ayın 15'inde meslek onuruna yakışan ve emekliliğe yansıyan tek kalem maaş sistemine geçilmesi gerektiğini vurguluyorlar.