Ülkemizde son zamanlarda liyakatsiz yöneticilerin ve sarı sendikanın baskıları sonucu sahada başarılı işlere imza atan diğer sendika temsilcilerine karşı sendikal mobbing uygulamak maksadıyla ve kasıtlı olarak geçici görevlendirmeler ile hukuksuz ve yakışıksız uygulamalarında artışlar gözlemlenmektedir. Anayasa ve kanuna göre yasal hakkını kullanan sendika temsilcilerinin bu denli yıldırmalarla karşı karşıya kalması Hürriyet Sağlık-Sen’in elde ettiği hukuki başarı ve kazanımlarla bir bir bertaraf edilmeye başlandı.

Hürriyet Sağlık-Sen tarafından açılan ve İzmir 8. İdare Mahkemesi’nde görülen davada mahkeme;

Hekimler Sözleşmeli Yöneticilerin Baskısından Bıkmış Durumda Hekimler Sözleşmeli Yöneticilerin Baskısından Bıkmış Durumda

“Davaya konu işlemde yapılmış olan geçici görevlendirmede hukuka uyarlılık bulunmadığına hükmederek dava konusu işlemin iptaline hükmetmiştir.“ Hürriyet Sağlık-Sen’in bu hukuki kazanımı ile keyfi uygulamalarla yapılan geçici görevlendirmelerin yargıdan nasıl döndüğüne yeni bir emsal teşkil ettiğine tanıklık etmiş olduk.

Hürriyet Sağlık-Sen

55R